08.02.17

Poļu leģionāru kapi Laucesā                                   Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Laucesā, blakus katoļu baznīcai esošajos kapos, vienā to malā, atrodas Latvijas brīvības cīņās (1918-1920) kritušo poļu leģionāru kapi. Apbedījumu vieta pēc II pasaules kara tika nopostīta. 1995. gadā šī vieta tika sakārtota. Projektu sagatavoja arhitekte Vanda Bauļina, tēlniecības darbus veica mākslinieks Romualds Gibovskis. Teritorija tika izlīdzināta, atjaunotas divas kapa vietas: viena no tām 20x1,5m un sešpadsmit kapu kopiņas (1,5x1,5m). Kapa vietas malā uzstādīja gaiša smilšakmens laukakmeni (1x1,5x1,5m) ar uzrakstu: „Poļu leģionāriem, kuri krituši 1919. -1920. gadā, tautieši no Daugavas krastiem. Aiz tā novietoja 3,5m augstu tērauda krustu. Vienā līnijā ar piemiņas akmeni izvietoti betona paaugstinājumi ar melnām granīta plāksnēm, kurās lasāmi kritušo uzvārdi. Starp kapa kopiņām saglabājies kaprāļa Mečislava Mansjora (kritis 1920.g. 3.janvārī) piemineklis, kas veidots no pelēka granīta ar karavīra fotogrāfiju.
 
Adrese: Daugavpils novads, Laucesas pagasts, Laucesa