27.02.17

Neretas evaņģēliski luteriskā baznīca

                                             (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


1567. gadā Kurzemes hercogs Gothards Ketlers izdod pavēli par jaunas baznīcas būvniecību Neretā. Baznīca celta baroka stilā ar vēlīnās gotikas iezīmēm pēc grāfa, Livonijas ordeņa komtura Vilhelma fon Efferna ierosinājuma laikā no 1584. līdz 1593. gadam. Baznīcas tornis ir 38,67 m augsts un tā smailē atrodas vēja rādītājs - gailis. Baznīcā apskatāmas divas kapu plāksnes - piemineklis 1595.gadā traģiski bojā gājušajam G.Effernam un un viņa tēvam V.Effernam (16.gs.b.). Līdz mūsdienām saglabājies baznīcas sākotnējais iekšskats, vairāki izcili mākslas darbi, ērģeles. Virs baznīcas durvīm ir saglabājies un apskatāms baznīcas iesvētīšanas cilnis ar Efernu dzimtas ģerboni un iegravētu gadu skaitli, kas ir darināts pēc Rietumeiropas manierisma stila paraugiem. Blakus Neretas baznīcai ceļa malā atrodas gari izstiepta mūra ēka- bijušais Neretas baznīckrogs. Tas kopā ar baznīcu un apkārtējām dzīvojamām mājām veido pagasta centra apbūvi.
Baznīcas dārzā atrodas piemiņas vietas diviem mācītājiem : Artūram Dūmiņam, kurš bija Neretas luterāņu draudzes pirmais latviešu mācītājs un Artūram Kaminskim - mācītājam, Goda prāvestam, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalierim, kurš kalpoja šajā baznīcā no 1953. līdz 1986. gadam.

Adrese: Nereta, Rīgas iela 2