02.02.17

Kokakrogs Auces novadā

                                      (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Lai gan Auces novada Kokmuiža no zemes virsas pazudusi pilnīgi un galīgi, Kokmuižā vēl no muižas laikiem saglabājies Kokakrogs, kas tagad apskatāms diezgan bēdīgā izskatā un, kā izskatās, tajā dzīvo cilvēki.
Bet 1929.gadā “Valdības vēstnesis” ziņoja, ka “Liepājas apgabaltiesas tiesu izpildītājs paziņo: ka 1929.g. 15. novembrī, plkst. 10 no rīta Liepājas apgabaltiesas sēžu zālēLiepājā, tiks pārdots pirmā publiskā vairāksolīšanā nekustamais īpašums, piederošs Augustam Friča d. Osim, kurš atrodas Kuldīgas apr. Zvārdes pagastā un sastāv no "zemes gabala Nr. 96 F, ar nosaukuma ,,Kokakrogs" , atdalīts no Ķerkliņu muižas un ierakstīts Kuldīgas zemes grāmatu nodaļā ar kreposta Nr. 7193. Šis nekustams īpašums ir novērtēts uz Ls 1000,— un tiek pārdots dēļ Žaņa Slaktera prasības apmierināšanas. Bez minētās prasības uz šo nekustamo īpašumu ir nostiprināti hipotēku parādi Ls 1900,—. Solīšana sāksies saskaņā ar civ. proc. lik. 1871. p. no novērtēšanas summas Ls 1.000,— vai no priekšrocīgu prasību summas, skatoties no tam, kura summa būs augstāka pārdošanas dienā.
Personām, kuras vēlas ņemt dalību vairāksolīšanā, jāiemaksā Ls 100,— drošības naudas. Personām, kurām ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas dienai. Visi raksti un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja. Tiesu izp. v. i. A. Gūža.”

 

Adrese:  Auces novads, Vītiņu pagasts, Kokmuiža, Kokakrogs