04.01.17

Zebrenes kapi                                    (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tik pat katastrofālā stāvoklī, kādā ir Reņģes jeb Zebrenes baznīca, tādā ir arī blakus esošie Zebrenes kapi. Grūti pieejami, zalēs ieauguši un tam visam pa vidu tukšas kapu bedres , neliešu izraktas un tā palikušas. Pieļauju, ka te arī vietējās muižas baroni apglabāti, lai gan man tādas informācijas nav. Ir arī vien pāris mūsdienu apbedījumi, kuri, šķiet, arī netiek kopti. Presē lasāms, ka 2005.gadā šeit apbedīta arī kāda trimdas latvieša – daiļamatnieka un rotkaļa Oļģerta Kutcera urna, kurš agrāk dzīvojis Zebrenē un kura saimniecība allaž lieluma ziņā sacentusies ar vietējo muižu.

Adrese:  Dobeles novads, Zebrenes pagasts