19.01.17

Ūziņu skola

                                                       (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                                  (1930-to gadu foto)

Ūziņu I pakāpes pamatskola darbojās 94 gadus. Tā kā ap 1880. gadu vai nedaudz agrāk bija iznācis likums, "ka uz 500 dvēselēm" ir jābūt skolai, tad ūzeniekiem (kā tolaik sauca ūziņniekus), nekas cits neatlika, kā ķerties pie skolas celšanas.

Par skolu lielā mērā var pateikties Zāmuelam Freimanim, kurš tajā laikā bija Ūziņu pagasta vecākais. Ūziņi tolaik pastāvēja kā atsevišķs pagasts, un tas "sastāvēja" no 26 saimniekiem - acīmredzot, tie tad arī bija tie, kuri uzcēla skolu. Dažus gadus - I Pasaules kara laikā skola nedarbojās, jo arī skolas pārzinis Roberts Vulfs (tāpat, kā lielākā daļa ūziņnieku) kopā ar ģimeni bija devies bēgļu gaitās. Šajā laikā - Pirmā pasaules kara gados skola tika izmantota karaspēka vajadzībām (munīcijas noliktava, zirgu novietne), pēc tam skolā izvietots mežzinis, klasē iekārtots malkas šķūnis un lopu kautuve, jumta telpās gaļas žāvētava. Tanī pašā laikā skolas ēkā izceļas ugunsgrēks, kas tomēr laikā apdzēsts.

Visos laikos skolotāji ir darbojušies kā gaismas nesēji. Un darbojušies ne tikai skolā, bet arī plašāk - pagasta mērogā. Par visīpašāko var uzskatīt Robertu Vulfu, kurš skolā strādāja 47 gadus - no skolas dibināšanas brīža. Cilvēks, kurš sirdi un mūžu nesavtīgi atdeva Ūziņiem. Viņu var apbrīnot arī par to, ka Ūziņu skolā sāka strādāt tikai 20 gadus jauns un tas nebija viegli – tik jaunam "tukšā" vietā uzsākt darbu. Viņš arī odibinājis Ūziņu pagasta dziedāšanas biedrību. Ar Ūziņu kori piedalījies dziesmu svētkos.

Otrs īpašais skolotājs bija Kārlis Butāns, kurš Ūziņu skolā sāka strādāt 1929. gadā... līdz 14.06.1941., kad skolotāja Butāna ģimene tika izvesta... Arī Kārlis Butāns Ūziņiem paguva dot ļoti daudz...

1970-os gados Ūziņu skolu slēdza un pagastā sākās lejupslīde. Pēc Ūziņu skolas likvidēšanas mazā skolēnu skaita dēļ, ēka drīz nonāca Latvijas PSR Iekšlietu Ministrijas pārziņā (no Ausmas ciema).
No 1978.gada līdz 1991.gadam šeit atradās medību saimniecība "Dinamo".
Kopš 1978. gada 1.aprīļa ēkā dzīvo Raitu ģimene 3 paaudzēs.
Šobrīd skolas ēka ir Raitu dzimtas īpašums. Mājas nosaukums joprojām ir "Ūziņu skola".

Šī un vēl daudz, daudz plašāka informācija un bagātīgs fotogrāfiju klāsts atrodams - http://uzinubiblioteka.blogspot.com/2016/12/uzinu-skola.html

Adrese: Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Ūziņi