16.01.17

Kuldīgas virspilskunga (komtura) nams

                                                       (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)                                                                    (Fotografēts 2024.gadā, V.S. foto)
 


Pēc Ziemeļu kara Kuldīgas pils bija izpostīta, tāpēc virspilskungs ar savu kanceleju pārcēlās uz namu pilsētā Baznīcas ielā 34. Tagad tajā mājvietu radis Kurzemes mantojuma centrs. Pirms tam tur bijuši 11 dzīvokļi.

Nams redzams vairākos senos zīmējumos. Stafenhāgena izdotajā albumā (1857.–1867.) ievietots Kuldīgas skats no Ventas labā krasta. Tajā redzama ēkas dārza fasāde – centrā durvis uz dārzu un kāpnes, abās pusēs tām logi ar slēģiem, bet gala fasādē pret Alekšupīti divi logi pirmajā stāvā. Jumts segts ar dakstiņiem. Vēlāk nams tiek papildināts ar vairākām piebūvēm gan ielas pusē, gan galā pret Alekšupīti, bet pati ēka apjomu nav mainījusi. 1938. gadā tur atradās Kuldīgas valsts ģimnāzijas meiteņu internāts.
Pastāv nostāsts, ka ēkas garajā koridorā hercogs Jēkabs cīnījies ar kādu Biljamu, kurš vēlējies pazemot virspilskunga krietno audžumeitu Anniņu. Jēkabs Biljamu iegrūdis Ventas čigānu atvarā. Vel tagad naktīs esot dzirdama zobenu šķinda un lamas. Jāpiebilst, ka notikums risinājies gadsimtu pirms šī nama uzbūvēšanas.

Adrese: Kuldīga, Baznīcas iela 34