13.01.17

Kabiles luterāņu baznīca


                                        (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tā būvēta uz 1652.gadā  celtās un no zibens spēriena nodegušās baznīcas mūriem pēc arhitekta V.Neimaņa projekta. Pirmā baznīca Kabilē dibināta 1567.gadā Kurzemes hercoga Ketlera laikā. Tagadējā baznīca celta 1903.-1904.gadā. Senākos baznīcas zvanus dāvinājusi muižas īpašniece Kristīne Anna Ursula Berga fon Karmela 1663.gadā. Otrā pasaules kara laikā vācieši zvanus nolaiduši lejā pārkausēšanai, bet tad tie uzvilkti atpakaļ. Skaņas ziņā Kabiles baznīcas zvani esot bijuši Eiropā 2.vietā. 

Adrese: Kuldīgas novads, Kabiles pagasts, Jaunā muiža