07.01.17

Asares muižas kapi

                                           (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Asares baronu dzimtas kapu kapliča celta 19.gadsimta 40-os gados (reizē ar Asares muižas pārbūvi). Lielākā daļa baronu kapakmeņu padomju okupācijas gados vienas nakts laikā no tiem pazuda. Daļēji saglabājušies pēdējā muižas īpašnieka Ernsta Valtera-Vitenheima un viņa piederīgo kapi un vēl daži pieminekļi.
 
Adrese: Aknīstes novads, Asares pagasts, Asare