07.11.16

Mazrundāles muiža (Klein-Ruhental)


                                                 (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                  (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

Muiža celta 19. gadsimta pirmajā pusē un ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Pēc muižas laikiem tajā atradās ciema padome un bibliotēka. Neatkarības gados māju atguva kāds Zviedrijas latvietis. Zemi iznomā, bet ēku pārdeva. Kas notiks tālāk ar muižu, grūti spriest. Saglabājusies dzīvojamā ēka, brūzis, magazīna un citas saimniecības ēkas.
Padomju okupācijas laikos vienā no ēkām atradusies kohoza “Dzirnupe” ēdnīca, bet jumta stāvā slaucēju dzīvokļi. Savukārt kungu mājā bijis kolhoza kantoris.

Adrese: Rundāles novads, Rundāles pagasts, Pilsrundāle