15.11.16

Kurcuma muiža (Kurzum)

                                      (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Muiža ir vienstāvu ēka ar mezonīnu, tā būvēta no rupji kaltiem un slīpētiem laukakmeņiem, logailas akcentētas ar sarkano ķieģeļu mūrējumu. Šobrīd viss, izņemot nama sienas, ir celts no jauna, taču saimnieki centās saglabāt sākotnējo izskatu, pateicoties mājā atrastajām ēkas fotogrāfijām.
Kurcums un tā apkārtne nonāca baronu fon Boninghauzenu rokās. 1684.gadā Magdalēnai fon Boninghauzenai apprecoties ar baronu J. Fon Zibergu, pūrā tika dota arī Kurcuma muiža.
XIX gadsimtā Kurcums bija baronu Štombergu dzīvesvieta. Ir arī pieņēmums, ka tieši no Kurcuma ir cēlies barons Aleksandrs Štombergs (05.09.1854-10.10.1884) – flotes leitnants, aizrāvās ar revolucionārajām idejām un bija arī viens no vadītājiem jūrnieku-revolucionāru pulciņā Kronštadtē; vēlāk kā dumpinieks tika apcietināts un pakārts.
Pēc Medumu vidusskolas muzeja materiāliem, līdz Pirmajam pasaules karam muiža bija barona Ofenbaha īpašums (100 ha zemes, stallis, ledus pagrabs pie ezera, 8 saimniecības ēkas). Barona aizraušanās bija medības, tādēļ šim nolūkam tika turēti 40 suņi. Barona Ofenbaha ģimene nebija liela – sieva, dēls ar vedeklu un mazdēls. Pēc saimnieka aizbraukšanas uz Vāciju par Kurcuma īpašnieku kļuva viņa dēls.
Pēc nostāstiem jaunais īpašnieks muižu nospēlēja kārtīs un, spītējot savai neveiksmei, to aizdedzināja un pats metās iekšā degošā ēkā.
Pēc Pirmā pasaules kara barona Ofenbaha zeme tika iedalīta zemniekiem. Neilgu laiku Kurcuma muižā dzīvoja robežsargi, bet no 1927.gada līdz 1963.gadam šajās telpās darbojās Kurcuma sākumskola, kas 1964.gadā tika apvienota ar Medumu vidusskolu. No 1964.gada šajā ēkā atradās pagasta kantoris, vēlāk tā bija dzīvojamā māja. Pašlaik Kurcuma muiža ir privātīpašums – viesu nams.


Adrese: Daugavpils novads, Medumu pagasts, Kurcums