02.09.16

Viesītes luterāņu baznīca

                                        (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Baznīcas pamatakmeni lika 1927. gada 15. augustā, to iesvētīja 1939. gadā, bet atjaunoja 1994. gadā. Dievnama būvei 10 ha lielu gruntsgabalu Vales kalniņā 1933. gadā uzdāvināja Viesītes pagasta pašvaldība un „Kobuču” saimnieks P. Silenieks. Dievnama celtniecību finansiāli atbalstījis profesors Pauls Stradiņš. Tajā atrodas L. Caunes altārglezna. Šis esot pedējais Latvijas brīvvalsts laikā uzceltais dievnams. Kā interesants ir jāmin fakts, ka 1919. gadā šajā vietā Viesītes aizstāvji sakāva bermontiešu armiju.
Laikrakts “Daugavas vēstnesis” 04.12.1939. raksta: “Viesītē vakar iesvētīja jauncelto baznīcu. Šī diena ev.-lut. draudzei un apkārtnes iedzīvotājiem izvērtās par lielu svētku dienu. Līdz šim dievkalpojumi notika pagasta pamatskolas telpās. Par baznīcas būvi sāka domāt jau 1923. gadā, bet tikai 1927. gadā varēja iemūrēt baznīcai pamatakmeni. Uzsākot svinības notika atvadu dievkalpojums pamatskolas telpās.  Pēc dievkalpojuma svētku dalībnieki ar arhibīskapu T. Grīnbergu priekšgalā devās uz jauno baznīcu. Tur gājienu sagaidīja aizsargu orķestris un nospēlēja korāli. Būvkomisijas priekšsēdētājs T.Bisenieks pasniedza arhibīskapam zelta atslēgu. Tas atslēdza baznīcas durvis un atslēgu nodeva draudzes pārstāvim. Iesvētes dievkalpojums bija pulcējis pāri par 1000 dievlūdzēju. Baznīcu iesvētīja arhibīskaps T. Grīnbergs, asistējot Sēlpils iecirkņa prāvestam A. Zemniekam un apkārtnes draudžu mācītājiem. Pārskatu par būvi sniedza vietējais mācītājs Z. Cīrulis. Baznīca pēc projekta izmaksājusi 35.000 ls, bet, atrēķinot klaušas, pašizmaksa iznāk 31.900 ls. Dievkalpojumu dziesmām kuplināja vietējie kori. Jaunā baznīca atrodas uzkalnā, netālu no Viesītes atbrīvošanas pieminekļa; vietējie iedzīvotāji to sauc par Brīvības baznīcu.”

Adrese: Viesītes novads, Viesītes pagasts, Viesīte, Vales kalniņš