31.08.16

Rūstužu vējdzirnavas

                                                (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Tās celtas 1905.gadā muižkunga Kārļa Mendzena saimniekošanas laikā un darbojušās līdz 1949.gadam. Tagad palicis tikai koku un krūmu apaudzis akmens korpuss.
Rūstužos bijusi arī muiža un tās sākumi meklējami sākot ar 19.gs. pirmajiem gadu desmitiem. Tā ir koka ēka ar mūra pamatiem, labota, pārbūvēta. 1923.gadā muižā saimnieko muižkungs Kārlis Mendzenis, viņa tēvs dzīvojis Mētagmuižā. Vecajam Mendzenim bijuši vairāki dēli: viens saimniekojis Viļķenmuižā, otrs Liepupes muižā, Kārlim Mendzenim – Rūstužu muižas īpašniekam piederējis 480 pūrvietas aramzemes. Veco ļaužu atmiņās viņš bijis bagāts, skops un varaskārs. 1905.gadā viņa laikā uzceltas vējdzirnavas, no kurām tagad atlicis tikai akmens stāvs. Dzirnavas darbojušās līdz 1949.gadam. No ēkām vēl saglabājusies nelielā smēdīte. Padomju okupācijas gados Rūstužu muižas ēkā atradies “Rūstužu” brigādes kantoris un dzīvokļi. Pēdējos gados Rūstužu muižas īpašnieks bija A.Bože, kas muižas ēkā ierīkoja mēbeļu restaurācijas darbnīcu. 2003.gada 4.marta naktī Rūstužu muižu iznīcināja ugunsgrēks.

Adrese: Limbažu novads, Viļķenes pagasts, Rūstuži