16.08.16

Kena muiža (Villa Kenn)


                                               (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


18. gadsimtā pilsētas īpašumus iegūst Kena muižnieku dzimta. Baltais nams jeb muižas ēka Dambja ielā 19 ar tai apkārt esošām būvēm veidoja ēku kompleksu, kas līdz Pirmajam Pasaules karam piederēja toreiz slavenajam liķieru fabrikas īpašniekam Alfredam Kenam. Liķieru fabrikas īpašniekam bija aizraušanās - koku stādīšana un parka veidošana. Parks radās 19. gadsimta beigās. Šajā parkā rīkoja arī zaļumballes. Parku veidošanā ievēroja “3 E“ principu – ekoloģisko, ekonomisko un estētisko. Sākotnēji Kena parkam apkārt bijusi dekoratīva sēta. Kena parka platība – 4,1 ha. Parkā tika iestādīti 1004 koki, galvenokārt lapu koki, skujkoki tikai 6 un 2135 – dekoratīvie krūmi grupās. Kens parka veidošanā izmantojis tikai Latvijā sastopamos kokus. Ēka - jaunais kungu nams uzcelts 1901. gadā.
Padomju okupācijas gados, veicot nama pārbūvi, ēka zaudējusi savu romantisko mansarda jumtu, taču celtne ir saglabājusi vērtību pilsētas apbūvē ar saviem mazajiem tornīšiem, tipiskajām dzegām un zobiņveida karnīzēm, smailo arku pārsedzēm virs logiem, kā arī pašas dzīvojamās ēkas novietojumu Kena parka vienā galā. Tā ir vienīgā 19.gadsimta neogotikas celtne Jēkabpilī, no muižas apbūves saglabājusies arī kūts, stallis un klēts. Tagad ēkā izvietojusies Jēkabpils Mākslas skola. Patreiz notiek arī parka labiekārtošana, tiek bruģēti celiņi.

Adrese: Jēkabpils, Dambja iela 19