29.08.16

Buivas skola

                                         (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Ozolu pagasta skolas celšanai grāfs Mellins dāvinājis 10 sudraba dālderus, lielu zemes gabalu un vajadzīgos būvmateriālus, kā arī 600 rubļu naudā. Skola uzcelta 1894.gadā. Par to vēl šodien liecina pie ieejas durvīm akmenī iegravētais gadskaitlis. Skola pārbūvēta 1939.gadā pēc arhitekta Arnolda Čuibes projekta, uzceļot ēkai vēl vienu stāvu. Ir saglabājusies kapsula ar vēstījumu par pārbūves uzsākšanu, kas tagad glabājoties Ozolmuižas pamatskolā. Buivas skolu iznīcināja ugunsgrēks 1970-os gados un pēc tam tā nav atjaunota. Vietējie iedzīvotāji vel atceras skolas degšanu un to, ka ugunsgrēku izraisījuši vietēie pļēguri. Šobrīd ēkas paliekas ieaugušas kokos, krūmos un nezālēs un grūti pieejamas, lai gan pirms vairākiem gadiem to it kā kāds cilvēks privatizējis, bet tad iekūlies parādos un vēl ilgi uz apkārtējām mājām nākušas kreditoru vēstules.

Adrese: Alojas novads, Brīvzemnieku pagasts, Buiva