10.08.16

Brāļu kapi pie Tukuma Meža kapiem                                               (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Meža kapu kalna pakājē, 20. gadsimta 30-os gados izveidoti brāļu kapi ar K. Zemdegas veidoto pieminekli – jaunu karavīru ar šauteni rokās, dodot uzticības zvērestu savai tautai. Pieminekļa atklāšana notika neilgi pirms padomju armijas ienākšanas Latvijā - 1940. gada 19. maijā, un, kā stāsta daži internet pieejami informācijas avoti,  tajā piedalījās arī Valsts prezidents K. Ulmanis. Sameklējot 1940.gada preses izdevumus, tur ne ar vārdu nav minēts, ka atklāšanā būtu piedalījies valsts presidents. Tātad viņš te piedalījies nav. Šis piemineklis tiek uzskatīts par vienu no labākajiem K. Zemdegas darbiem.
1940.gada aprīļa "Zemgales balss" ziņo, par konkursu, kas noticis, lai izvēlētos piemērotāko pieminekļa tekstu: "Tukuma Brāļu kapu komiteja iecēlusi sevišķu redakcijas kolēģiju pieminekļa uzraksta lietas kārtošanā. Viņā darbojas Tukuma vidusskolas skol. L. Bitenieks un J.Kochs, p-skolas pārzinis N. Aronietis, skol. A. Jurjevics, apr. vecākais A. Bušs un M. Kaltmanis. Kolēģija N. Aronieša vadībā noturēja 2 sēdes, kurās skatīja cauri 81 iesniegtu un kolēģijas pašas izmeklētu uzrakstu un vienbalsīgi vienojās par piemērotāko — «Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai un svētīts tas, kas drošs par viņu krīt.» Ja technisku apstākļu dēļ to nevarētu iekalt, tad būtu iekaļams «Kritušiem varoņiem» .
Komitejas valde, kurā darbojās kara apr. p-ks pltn. A. Muižulis, apr. pr—ks E.Mauriņš, pilsētas vecākais T. Zīverts, prāvests A. Virbulis un p-skolas pārzinis N.Aronietis ir veikuši visus vajadzīgos darbus pieminekļa atklāšanai, kas notiks maija beigās. Pieminekli cērt tēlnieks Zemdegs, vārtus pēc viņa meta gatavo Erdmanis, bet to balstus kaļ Tukuma akmeņkalis A. Dūte."

Adrese: Tukums , Meža kapi