01.03.16

Kropotkinu-Borhu dzimtas kapi Siguldā


                                             (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                  (Fotografēts 2023.gadā, V.S. foto)


Borhu-Kropotkinu dzimtas kapi, kas atrodas Siguldas kapsētas malā, kraujas malā, izveidoti 18.gadsimta beigās. 1778./1779.gada Siguldas draudzes hronikā minēts, ka jaunajā kapsētā atvēlēta vieta ģimenes kapličas ierīkošanai.
Droši zināms, ka dzimtas kapos atdusas kņaziene Olga Kropotkina (dzimusi fon der Borha, 1847-1898), viņas vecmāte Eleonora fon der Borha (dzimusi Brauna, 1766-1855) un Olgas meita Aleksandra Sarina (dzimusi Kropotkina, 1869-1914). Siguldiešu atmiņas liecina, ka te apglabāta arī ilggadējā Kropotkinu bērnu auklīte Helēna jeb Lienīte.
Siguldiešu nostāsti liecina, ka kara laikā krievu zaldāti uzspridzinājuši dzimtas kapus, meklējot tur dārglietas. 20.gadsimta 80-os gados Gaujas Nacionālā parka darbinieki nostiprina pāri palikušo lokveida akmens mūri. 2004.gadā veikta dzimtas kapu sakopšana. Tā paša gada rudenī kapsētā notiek piemiņas pasākums ar Latvijas metropolīta Aleksandra aizlūgumu, vēlreiz iesvētot Siguldas muižas īpašnieku dzimtas kapus un uzstādot piemiņas plāksni mūžībā aizgājušajiem.

Adrese: Sigulda, Siguldas kapi