08.03.16

Katrīnmuiža (Lapiņmuiža)

                                                     Google street view fotogrāfija 2011.gadā.


                                                  (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Par Katrīnmuižu vai Lapiņmuižu dēvētais ēku komplekss ar parku Mārupē, Mārupītes gatves galā ir 1829.gadā celtā Katrīnmuiža, kura šobrīd atrodas privātā īpašumā. Diemžēl, ja vēl 2011.gada Google street view muižas ēku var redzēt, tad tagad muižas ēkas vairs nav. 2012.gadā ēka nodegusi.
1870. gadā muižu nopirka Mārtiņš Lapiņš, no kura uzvārda izveidojās otrs nosaukums - Lapiņmuiža.Cita versija ir, ka Mārtiņš Lapiņš bijis ļoti strādīgs, labs saimnieks, pazīstams kā krietns zirgkopis, tāpēc muižnieks, kuram bērnu nav bijis, viņam novēlējis Katrīnmuižu. Ap Lapiņmuižas ēku reiz atradies varenām eglēm apjozts parks ar skaistu dārzu. Mārupieši atminas Mārtiņa Lapiņa meitu Austru Lapiņu kā smalku dāmu ar groziņu uz rokas, dārzā ar cimdiem rokās griežot nokaltušos ziedus. Lapiņmuižas skaistajā parkā puķes ziedēja no agra pavasara līdz vēlam rudenim, tiklīdz kaut kas noziedēja, cits nāca klāt. Vēlāk, kolhoza laikā, Lapiņmuižā notika pat lepnas saiešanas ar ciema dziedātāju un kolhoza priekšnieku piedalīšanos. Tagad Lapiņmuiža ir privātīpašums un pieder diviem saimniekiem – rakstniekam Mārim Bērziņam un Ivaram Skadmanim. Māris stāsta, ka īpašumu mantojis no Austras radinieces Krūzes kundzes. Viņa kaimiņš līdzās vecajai mājai uzcēlis jaunu. Senās godības zīmes laikam var saskatīt tikai tas, kas te jau kādreiz bijis. Lapiņmuižas vecā parka pusē gan joprojām saglabājies dīķis ar saliņu vidū. Uz muižu senāk veda plaša gatve – tagadējā Mārupītes gatve. (http://www.marupe.lv/lv/turisms)
Katrīnmuižu savā izcilajā darbā "Mūžības skartie" apdziedājis arī dzejnieks Aleksandrs Čaks, jo šeit notikušas sīvas kaujas 1916.gada jūlijā.

Adrese: Mārupes novads, Mārupe, Mārupītes gatve