17.03.16

Dzelzceļš Tukums-Kuldīga (neuzbūvēts)
                                             (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


20.gadsimta 30-to gadu beigās tika uzsākta dzelzceļa līnijas Tukums-Kuldīga būve. Dzelzceļa satiksmes nodrošināšanai 1940.gadā tika uzsākta inženiera P.Pāvulāna projektētā tilta būve un vairāku mazāku pārvadu būve. Tomēr dzelzceļa līnija netika uzbūvēta un tilta tālākā būvniecība pārtraukta. Tā būvi 40-os gados mēģināja turpināt vācieši, bet arī nepabeidza.
1937.gada “Tukuma balss” raksta: “Dzelzceļu virsvalde nākošā budžeta gadā paredzējusi uzsākt dzelzceļa līnijas būvi no Tukuma līdz Kuldīgai. Janvāra vidū uz Tukumu izbrauks lielāka technisko darbinieku grupa, lai uzsāktu pētīšanas darbus dabā. Līnijas jaunbūvi sāks no Tukuma un ceļu līdz Kuldīgai izbūvēs 2 - 3 gadu laikā. Nākamā budžetā šīs līnijas jaunbūvei uzņemti apm. 500.000 latu. Pār Ventu pie Kuldīgas cels masīvu tiltu.”
1938.gada “Tukuma balss” ziņo: “Pagājušā vasarā dzelzceļu virsvalde izdarīja pētīšanas darbus jaunās Kuldīgas-Tukuma līnijas būvei. Pēc iepriekšējiem aprēķiniem minētās līnijas būve izmaksās ap 8 milj. latu. Izdevumi sadalās, apmēram, šādi Ls 3.400.000  sliedēm un
ceļu virsbūvei, Ls 1 200 000 mākslīgām būvēm, Ls 1.700.000 zemes darbiem un pārējā summa ap Ls 1.700.000 ēku un citām būvēm. Uz jaunās līnijas paredzēts viens lielāks tilts pār Ventu pie Kuldīgas. Līnijas kopējais garums ir 71 km. Ja valdība atradīs par iespējamu atvēlēt līdzekļus līnijas būvei, tad darbus uzsāks jau nākošā budžeta gadā, no Kuldīgas puses. Uz jaunās dzelzceļu līnijas ir paredzētas šādas stacijas un pieturas: Tukums I, Tume, Abava, Grenči, Matkule, Vāne, Rudeņi, Kabile, Rupji, Dunduri, Veldze un Kuldīga. Stacijas un pieturas ieprojektētas tā, ka tās atradīsies viena no otras, apmēram, 5 km attālumā. Kuldīgas galā līnijas ir jau galīgi nosprausta, bet pie Tukuma, apmēram, 20 km garumā līnijas virziens vēl nav galīgi pieņemts. Te pastāv trīs līnijas būves varianti. Pirmais no Tukuma uz Kalna Ķeļņu mājām, otrais no Tukuma uz Stirnu.
Garākais variants no īsākā atšķiras par 1,5 km. Kuru no variantiem pieņems, to izšķirs tuvākā nākotnē.”

Mūsdienās vietām pa uzbēruma virsmu var pat braukt ar mašīnu, ir posmi, kur pa to var doties pārgājienā, bet ir arī noraktas vietas.

Adrese: Posmā Tukums - Kuldīga dzelzceļa uzbērums