17.02.16

Vareļu piemineklis kritušajiem kadetiem

                                     (Fotografēts 2012.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Piemineklis veltīts Latvijas Kara skolas 14 kritušajiem kadetiem cīņās pret Bermonta karaspēku 1919.gadā novembrī.
Jelgavas – Iecavas ceļa malā pie Vareļu mājām, 1935.gada 20.maijā, atzīmējot Latvijas kara skolas pirmā izlaiduma 15 gadu atceri, Ministru prezidenta biedrs Marģerts Skujenieks atklāja un armijas mācītājs Pēteris Apkalns iesvētīja pēc mākslinieka Jāņa Borkovska meta darinātu šūnakmens plāksnēm segtu piramīdveida (375x400x400 cm) pieminekli.
Pieminekļa apraksts: Piemineklis celts uz 3 m augsta zemes uzbēruma, kur austrumu pusē atrodas uzejas kāpnes ar 20 pakāpieniem un pakājē – 4 masīvi šūnakmens soli. Piemineklim šajā pusē bija piestiprināta smilšakmens plāksne (100x140 cm) ar tekstu: „Par Latvijas neatkarību 1919.gadā kritušie kadeti: Palms Otto, Palms Pauls, Dēliņš Jānis, Pelšs Pēteris, Erdmans Ansis, Skalde Gustavs, Skudruls Verners, Irbe Jūlijs, Rutkis Jānis, Boms Olģerts, Kalniņš Evalds, Lācis Nikolajs, Beļiņka Gustavs, Dzelzkalns Roberts.”
Pretējā –rietumu pusē tādā pašā plāksnē iegravēts: „Kara skola”, dienvidu pusē bija atveidota Kara skolas krūšu zīme – vairogs ar krustotu zobenu zvērestā paceltā rokā, bet ziemeļu pusē – Kara skolas kadetu pirmā krūšu nozīme.
Pēc otrā Pasaules kara (1951.gadā), piemineklis tika izpostīts. Laimoņa Zalcmaņa vadībā no jauna atjaunots un atklāts 1990.gada 17.novembrī. Ziemeļu un rietumu pusē piestiprinātas vecās detaļas, bet dienvidu pusē kadetu krūšu nozīmi no jauna veidojusi tēlniece R.Kalniņa-Grīnberga. Sadauzītā smilšakmens plāksne ar kritušo uzvārdiem nolikta uzbēruma pakājē pie kāpnēm. Atjaunotā pieminekļa autors – Gunārs Heimanis.
2013.gadā Ozolnieku novada pašvaldība ar Kultūrkapitāla fonda piešķirto līdzfinansējumu veica pieminekļa restaurāciju.

Adrese:  Ozolnieku novads, Salgales pagasts