29.12.15

Kārtūžu muiža (Schöneck)                                            (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                                     (2023.gada foto)
 

                                                               (1905.gada foto)


Padomju okupācijas gados gandrīz 300 gadus senā muiža bija kolhoznieku dzīvojamā māja, un tagadējie saimnieki neslēpj, ka ēka bijusi nodzīvota līdz kliņķim, bet muižas apkārtne pārvērsta par atkritumu izgāztuvi. Līdz pat šim brīdim saimnieki un viņu bērni strādā, lai Kārtūžu muižai būtu sava spozme. Saimnieks centies izzināt arī Kārtūžu muižas vēsturi, bet daudz liecību nav izdevies sameklēt. Viņš zina, ka muiža uzcelta 1714. gadā, bet nav izdevies atrast attēlus, kāda tā tolaik izskatījusies. Vēl zināms, ka muiža vairākas reizes, arī pēc ugunsgrēka, celta no jauna. (izmantota Druva / 15-06-2007)

Kopš 1855.gada muižā saimnieko Fītinghofu dzimta. Pirms tam bijuši vairāki citi  īpašnieki -  Nodingeni, Korthauzeni.

1905.gadā kungu māju nodedzināja, bet dažu gadu laikā to atjaunoja.

Otrā pasaules karā pie Kārtūžu muižas notikušas kaujas. Te izcilu uzvaru guva majors Reinholds ar savu bataljonu. /Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā. 11.sējums (1993)/

Adrese: Siguldas novads, Mores pagasts, Kārtūži