16.12.15

Fēgezaku dzimtas apbedījumi Raiskuma kapos


                                              (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

No 1842.gada Raiskuma muižas īpašnieks ir Otto fon Fēgezaks un šīs dzimtas īpašumā tā paliek līdz 20.gadsimta sākumam. Raiskuma kapos ir dzimtas apbedījumi – labi kopti.

Adrese: Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, Raiskums