28.12.15

Buku muiža (Bukas muiža, Hardemoisa, Bokenhof, Suddenbach)                                        (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                                                            (Muižas pils senāk)

Buku muižas aizsākums meklējams 16.gadsimtā. Tai bijuši vairāki nosaukumi – Hardemoisa, Bokenhof, Suddenbach. Pēdējo nosaukumu tā ieguvusi no Sudas (no lībiešu valodas sudden – `vilks`) upes, kuras krastā atrodas kungu māja. Šādu nosaukumu tā saglabājusi līdz 20.gadsimta 20-iem gadiem, un tikai tad tā ieguva tautas valodā lietoto nosaukumu – Bukas muiža, kas radies no ilggadējo īpašnieku baronu fon Boku dzimtas vārda. Kādā laika posmā Buku muižas īpašnieks bija Salomons Johans fon Gersdorfs, kurš iegādājās arī Akenstakas muižu, kā arī Hutenu-Čapsku dzimta. Pēdējais muižas īpašnieks bija Ervins fon Volfs, kuram 1920.gadā muižu atsavināja.

Kungu māja celta 19.gadsimta beigās, bet to nodedzināja 1905.gadā. 1910.gadā ēka pārbūvēta par neoklasicisma formās veidotu pili pēc arhitekta Oto Vildaua (Wildau) projekta. Pils veidols tika ievērojami izmainīts. Tika pilnībā saglabāti vecie mūri, taču ietērpti pilnīgi jaunā čaulā un tā bija nesalīdzināmi greznāka un interesantāka. Iespējams, ka iedvesmu šai pārveidei autors guvis tādās celtnēs kā Carnikavas vai Nurmižu pils. To pat varētu raksturot kā samazinātu Carnikavas pils kopiju. (no D.Bruģa “Historisma pilis Latvijā”) Torņveida namiņš blakus pilij ir 19.gadsimta beigās būvēts medību namiņš. Ēka blakus tam ir bijušie staļli, vēlāk kalpu māja. Šodien Buku muiža ir privātīpašums, tajā notiek restaurācijas darbi, kuri ir apstājušies.

Adrese: Mālpils novads, Bukas