23.11.15

Danču krogs Ikšķilē

                                             (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                  (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)


Te bijusi arī zirgu pasta stacija. Īpašnieks – Rīgas pilsēta. To sagrāva Pirmā pasaules kara laikā. 1924.gadā atjaunoja kā dzīvojamo ēku. Par krodziniekiem te darbojušies Vēveru Jānis, kura tēvs bija muižas audējs; vācietis Gothards Šēnroks; latvietis, kurš uzdodas par vācieti – Georgs Freimanis; Grīnbergs; Dreimanis; Mellens; Teteris. Grīnbergu un Mellenu dzimtu atvases kroga apkārtnē dzīvojot vēl joprojām.


Adrese: Ikšķile, Rīgas iela 41