28.10.15

Kandavas mācītājmuiža


                                      (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)
Tā pieminēta hronikās jau 1582.gadā. 1652.gadā vecā ēka sabruka un tika nolemts būvēt jaunu. Tomēr vēl 1661.gadā mācītājam nav bijis dzīvokļa. Līdz 1710.gadam pastāvēja divas mācītājmuižas – latviešu un vācu attiecīgi ar 15 un 50 pūrvietām zemes, kas  minētajā gadā apvienotas vienā muižā. Tikai 1835 .gadā sāka celt plānoto ēku ar skaistu četru kolonnu portiku dārza pusē. Ēka vairāk atgādina muižas kungu māju un nevis lauku mācītājmāju. Pie pagalma atradās arī kalpu māja un divas kūtis un klēts. Agrāk bijis arī karūsu dīķis, kurš izpostīts veicot meliorāciju. Būvmateriālus muižas būvniecībai gādāja Kandavas, Dzirciema un Daigones muižas. Darbos no šīm muižām sūtīti 24 strādnieki un 4 pajūgi. Mājas būvprojektu izstrādāja arhitekts Karls Frike. Līdzekļus tam piešķīra valsts, bet kā būvuzņēmēj darbojās pats mācītājs Karls Bernhards Bekers, kurš par 7000 rubļu būvdarbus uzticēja Kandavas mūrniekmeistaram Vilhelmam Šlupam. 1837.gadā darbi tika pabeigti. Šeit savā darbības laikā iespējams viesojies arī Kandavas iecirkņa prāvests un Talsu mācītājs Ferdinands Amenda – Ludviga van Bēthovena draugs. Ievērojamākais no 20.gs. mācītājiem, kas dzīvojis muižā, ir Rihards Zariņš. Viņš bijis aktīvs Kandavas sabiedriskās dzīves organizētājs, mīlējis pastaigāties pa apkārtni un dabas iedvesmots sarakstījis mīlas dzejoļus, kas izdoti krājumā ” Vēli ziedi”. Pašlaik ēka ir sliktā stāvoklī, bet daļa tās tiek apdzīvota. Arī vecais parks, kurš stiepjas līdz pat Abavai, ir ne pārāk kopts. 2013.gadā gan ir izveidota pastaigu taka ar kāpnēm lejā uz Abavas senleju un veco ozolu audzi, sauktu par veco ozolāju. Vecie ozolāji vienmēr bijusi kandavnieku iecienīta pastaigu vieta. Pagājušā gadsimta 20.-30. gados te notika teātra izrādes, koncerti, zaļumballes, te bija arī skautu pulcēšanās vieta.

Adrese: Kandavas novads, Kandavas pagasts, mācītājmāja