21.10.15

Kaives muiža (Kaiwen) Tukuma novadā

                                               (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas  foto)


1442.gadā apkārtnes zemes bija izlēņotas kādam Tilekem Kaivem. 1547.gadā muižu saņēma Jirgens Volfs. Volfi šajā muižā saimniekoja 113 gadus. 1660.gadā muižu ieguva baronu Funku dzimta un saimniekoja tur 260 gadus. Pēdējais tās īpašnieks Teodors Funks (1836-1900) īpaši interesējies par vietējo etnogrāfiju.

Pēc agrārās reformas 1924.gadā Kaives kungu mājā iekārtoja Vecmoku virsmežniecības kantori, bet muižas neatsavināmo daļu – Kāre (Kahren) pusmuižu piešķīra Vilhelmam Eduardam Teodoram Johanesam fon Funkam (1871-1935). Kantori skāra bargas represijas 1940.gadā. Ienākušie krievi milzīgos ugunskuros dedzinājuši Kaives un Sēmes muižu bibliotēkas un unikālos arhīvus. Virsmežzini R.Zariņu apcietināja padomju varas iestādes un ziņu par viņa likteni nav. Pēc Otrā pasaules kara Kaivē izveidoja Tukuma mežsaimniecības administrāciju, bet no 1957.gada līdz 1973.gadam muižas centrs kalpoja kā Tukuma mežrūpsaimniecība MRS. Pēc MRS likvidācijas kungu mājā bija Sēmes mežniecība un dzīvokļi kā arī mehāniskās darbnīcas. Vēlāk tur iekārtojās Sēmes pagasta padome. Šķiet, ka arī tagad te ir dzīvokļi.

Pie pils (19. gs.) netālu no Senču ozola ir baronu Funku dzimtas kapenes.


Adrese: Tukuma novads, Sēmes pagasts, Kaive