15.10.15

Jaunpils baznīca

                                                         (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Par tagadējās baznīcas celtniecības laiku uzskata laika posmu no 1592. gada līdz 1638. gadam, lai gan baznīca te bijusi arī pirms tam. Mūra ēku cēlis toreizējais Jaunpils dzimtkungs, Tīsa fon der Rekes un Sofijas fon der Rekes, dzimušas fon Firksas dēls, Matiass fon der Reke (1565 - 1638), kas 1592. gadā atgriezās no Vācijas. Jaunpils mantinieks Matiass Dītrihs I fon der Reke (1608 - 1652) un viņa sieva dāvināja baznīcai greznu altāri un kanceli, kas ir Kurzemes sakrālās kultūras izcilāko vērtību vidū. 1750. gadā baznīca ieguva slaido 75 metrus augsto torni. Baznīcas zvans izgatavots 1760. gadā un to lējis vācu meistars E. Fr. Fehters tepat - Kurzemes hercogistē, Jelgavā. Otrā pasaules kara pēdējos mēnešos baznīca stipri cieta, lieli bojājumi bija jumta konstrukcijai un segumam, kā arī torņa smailei. Tika sagrauta sakristeja. 1957. gadā sākās sākās torņa, jumta konstrukciju un ieseguma atjaunošana. 1958. gadā atjaunoja sakristeju. 1960. gados Jaunpils draudze beidza pastāvēt. 1978. gadā baznīcas ēku draudzei atsavināja un nodeva Jaunpils lopkopības izmēģinājumu stacijas rīcībā. Pēdējā Jaunpils baznīcas restaurācija sākās 1985. gadā. 1987. gadā 17. jūlijā ar Jaunpils LIS palīdzību pabeidza jumta un torņa restaurāciju, torņa smailē uzstādīja jaunu krustu un gaili. 1990. gadā draudze atguva baznīcu. Restaurācijas darbi turpinās līdz pat šodienai.
Pie baznīcas atrodas 1864.gadā izveidotā barona Rekes dzimtas kapliča.

J.Dzintars jeb Žanis Skudra savā grāmatā “Okupētās Latvijas dienas grāmata” apraksta savu baznīcas apmeklējumu 1964.gadā: Torņa galā agrāk bijis krusts un gailis. Karā tie sašauti
un pēc tam karājušies uz leju. Mācītājs Jānis Zunde, kas tagad ar kundzi dzīvo ģērbkambarī un strādā Jaunpils lopu izmēģināšanas ferma būvbrigādē par amatnieku, kādreiz, kad kundze nebijusi mājās, iekāpis tornī un no iekšpuses caur pašu augšējo lūku sataisījis
kāpnes, pa kurām nokļuvis līdz torņa smailei, noņēmis gaili, pie kalēja to salabojis un tad uzlicis atpakaļ tā, kā tas bijis agrāk. Zunde vispār daudz ko darījis baznīcas iekšienes labošanā pats saviem spēkiem. Pie ģērbkambara starp klostera mūri, kas palicis no ordeņa laikiem, un baznīcu ir šaura strēmelīte zemes, kur mācītāja kundzei dārziņš — tanī pat ābelītes. Aiz klostera vaļņa tagad dārzniecība.
Dievkalpojumu mācītājs Jaunpilī noturot 2 reizes mēnesī.
 

Adrese: Jaunpils novads, Jaunpils pagasts, Jaunpils