25.09.15

Saulkrastu (Pēterupes) mācītājmuiža, Neilanda aleja un Knīrima ozols                                                                (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pēterupes mācītājmuiža rakstītos avotos minēta kopš 17.gadsimta beigām. Muižas parks un ēkas daļēji saglabājušās, arī Neilanda aleja un Knīrima dižozols. Neilanda aleju 1879.gadā stādījis literāts un mācītājs, Latviesu draugu biedrības direktors J.Neilands (1840-1915). Alejas galā atrodas Knīrima ozols, kuru pēdējā dzīves gadā stādījis mācītājs un valodnieks J.V.Knīrims (1805-1869). Aleja beidzas pie mācītāja mājas.

Adrese: Saulkrasti, Pēterupe, mācītājmuiža