03.09.15

Lambārtes muiža (Lambertu muiža, Lambertshof)


                                           (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

No muižas laikiem saglabājies aizaudzis parks, dīķis, dažu saimniecības ēku paliekas, daži akmens kalti ceļa stabi. Muižas ēku vietā padomju okupācijas gados uzceltas siltumnīcas, kuras tagad stāv tukšas un sadauzītas.

Kādu laiku muiža piederēja Štakelbergai (1760-1837) - nozīmīga krievu augstmaņa un diplomāta meitai. Pēc vīra nāves viņa mantoja šo muižu. Pirms agrārreformas tās īpašnieks bija Kārlis Grothus.

Adrese: Bauskas novads, Dāviņu pagasts, Lambārte