09.08.15

Apšuciema skola

                                                     (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

 

Ēka celta ap 1745. gadu kā labības noliktava, jo te savākta apkārtējo muižnieku audzētā labība un līdz Tukuma dzelzceļa ierīkošanai tālāk uz Rīgu vesta kuģos. Apšam tajā vietā bijusi siļķu sālītava. No 1913. līdz 1922. gadam ēkā darbojās konservu fabrika, tajā atradās arī Apšuciema skola. 1913. gadā Cērkstes barons fon der Kleists ēku bija pārdevis  uzņēmējam Huikam konservu fabrikas ierīkošanai. 1922 gada 25. septembrī ēku par 50 000 rubļu nopirka apriņķa valde un pieprasīja 100 000 rubļu lielu valsts pabalstu Apšuciema skolas ēkas remontam. Skola darbojās vēl neremontētā ēkā, kurā pa kādam sīkumam pamazām salabots. 1922/23. mācību gadā piešķirts 1500 latu liels pabalsts, bet 1923. gada februārī beidzot apstiprināts arī skolas ēkas pārbūves projekts. Būve varēja izmaksat Ls 28 718,06, bet tā bija pārāk liela summa, tāpēc tuvākajā nākotnē nebija ko cerēt  uz skaistām telpām. Tomēr Ls 4000 lielais valsts pabalsts ļāva darbus pavirzīt uz priekšu. Pagasta valdei tika lūgtas piecas kubikasis šindeļu un 5000 kubikpēdas zāģbaļķu. Skolēni paši noraka kāpas ap skolu un nolīdzināja zemi, lai varētu ierīkot rotaļu taukumu, dārzu un nelielu parku. Skolas telpas gan nebija visai labā stāvoklī: klasē cementa grīda, zāle ļoti zema, trūkst akas, zēnu ateja ļoti slikta. Skolu ārsts konstatējis, ka arī bērnu veselība nav visai laba. Būvdarbi kavējās, trūka naudas un materiālu. Pagasta valde arī 1926. gadā ņēma 5000 latu lielu aizdevumu skolas izbūvei, līdz ēka tomēr 1928. gadā pabeigta. Skolas darbā šais gados bijušas daudzas problēmas. Skolas ēka piederēja apriņķa valdei, to uzturēja pagasts, ilgu laiku nebija nokārtoti zemes un īpašuma jautājumi.

Kad 1979. gadā uzcēla jaunu, modernu vidusskolu Engurē, mazo Apšuciema pamatskolu nolēma likvidēt.

1990. gadā ar apšuciemnieku milzīgiem pūliņiem atdzima vecā Apšuciema skola. Starplaikā skolā darbojušies Tukuma rajona pionieru nama pulciņi. Tad ierīkota valsts uzņēmuma "Straume" atpūtas bāze. Tomēr bērniem vajadzēja skolu tepat pašu mājās, tāpēc tā tika atkal no jauna radīta. (no grāmatas “Smārdes pagasts”, 1998)

2005.gadā skola atkal likvidēta un te darbojas bibliotēka.


Adrese: Engures novads, Engures pagasts, Apšuciems