15.07.15

Sv. Jura baznīcas drupas Salaspilī

                                             (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                                 (1930-to gadu foto)
    Sv. Jura baznīca celta 14.gadsimtā, blakus Livonijas ordeņa pilij (Neu-Kirchholm) Daugavas labajā krastā. Tā nopostīta vairākkārt –arī 1577. gadā un 1605. gada septembrī lielajā Salaspils kaujā. 1613. gadā tā atjaunota pēc poļu hetmaņa Hodkeviča pavēles. Viņš pateicībā Dievam par piešķirto uzvaru baznīcai personiski ziedoja līdzekļus. ‘’Zviedru laikos” baznīca pārbūvēta. 1896. gadā pēc arhitekta G.Kroona projekta vecā ēka kapitāli pārbūvēta, Pirmajā pasaules karā atkal sapostīta un līdz 1934. gadam atjaunota. Altāri rotāja K.Miesnieka 1930. gadā gleznotā "Dienišķā maize". No 17gs. 30.gadiem līdz 20.gs. vidum baznīca bija luterāņu draudzes dievnams un neatņemama Salaspils ainavas sastāvdaļa.

Baznīca samērā maz cietusi Otrā pasaules kara laikā, taču atstāta bez uzraudzības tā pamazām tiek izdemolēta. HES būves laikā baznīcas mūros ierīko mehāniskās darbnīcas. 1973. gadā Sv. Jura baznīcas atliekas tiek uzspridzinātas, jo bija paredzēts, ka tā paliks zem Daugavas ūdeņiem, taču baznīca paliek ārpus applūdinājuma. Šī baznīca ir neapdomīgas saimniekošanas un aprēķinu  rezultāts.

Šodien Sv. Jura baznīcas drupas atrodas Rīgas HES ūdenskrātuves malā. Virs altārdaļas mūra uzstādīts krusts.
Netālu no baznīcas atradās Livonijas ordeņa pils (14.-16.gs.) drupas un Zviedru skansts. Daugavā pretī baznīcai atradās Mārtiņsala, kur risinājās Indriķa hronikā aprakstītie notikumi.


Adrese: Salaspils, Zviedru iela, Daugavas krastā