29.07.15

Ostbaha muiža (Ostbach)

                                              (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Muiža piederējusi baronam Otto fon Lilienfeldam, tagad veco ļaužu nams. Te bijusi arī slimnīca.


Adrese: Pāvilosta, Cīruļu iela 6