01.07.15

Līgas ūdensdzirnavas un dzirnavezers (Līgu ūdensdzirnavas)

                                              (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)                                                                      (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
 


Līgu dzirnavas celtas ap 1759.gadu, bet 1892.gada adresu grāmatā atzīmētas kā kroņa muižas Liegenhof īpašums ar muižas nomnieku Bērtuli Kvelbergu un dzirnavu nomnieku meldermeistaru Ludvigu Bolšteinu.  Dzirnavas darbināja no Jāņupes uzstādinātais 4 ha lielais dzirnavu ezers, kuru norobežoja dambis ar ceļu un tiltiem virs slūžām. Pēdējais dzirnavu īpašnieks J.Bērziņš (brīvības cīņu dalībnieks, kuram par to tika piešķirtas šīs dzirnavas) dzirnavas modernizēja – vecos koka ūdensratus nomainīja ar ūdens turbīnu, smalko miltu bīdelēšanai iegādājās divus valčus, ārpus dzirnavu ēkas izbūvēja tvaika katlu iekārtu kā dzinējspēka rezervi ūdens trūkuma gadījumos vasarās. Arī viņa sieve 1930-os gados ieguva meldera diploma un saimniekoja tur. Pēc padomju nacionalizācijas M. Bērziņa vadīja dzirnavas līdz 1950.gadam. (no V.Avotiņa un I.Luksa grāmatas “Lejup pa Abavu”)

1923.gada 16.oktobra “Policijas vēstnesis” ziņo, ka “Līgu dzirnavās noticis sprādziens, pie kam grūbu gaņģis galīgi izārdīts. Cietušais dzirnavu īpašnieks Jūlijs Bērziņš domā, ka gaņģis saspridzināts ļaunprātīgā nolūkā. Zaudējumi apmēram 165.000 rbļ.”

Adrese: Kandavas novads, Kandavas pagasts, Līgciems