27.07.15

Cildu muiža (Zilden)

                                            (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                    (Kungu māja 1930-0s gados)
 


1816. gada 1. decembrī Karls fon Manteifelis-Scēge sadalīja mantotos un savas mirušās sievas īpašumus bērniem, paturot sev tikai mūža renti – ik gadus 1000 dālderu apmērā – un muižas, ko pats bija kādreiz nopircis: Cildu (1809. gadā), Koraļu, Veclažu un Jaunlažu muižu (1813. gadā). Cīravu, kuras vērtība naudas izteiksmē sastādīja 222 222 rubļus, mantoja viņa jaunākais dēls Georgs Ludvigs fon Manteifelis-Scēge (1790–1872), Maltas ordeņa bruņinieks. 1816. gada 22. septembrī viņš bija apprecējis Karolīnu fon Hānu no Pastendes muižas. Pēc pirmo četru bērnu piedzimšanas Cīravā viņš 1823. gada 20. jūnijā kopā ar sievu devās uz ārzemēm, kur apceļoja Vāciju, Šveici un Itāliju. Pizā 1824. gada 11. janvārī dzimis viņa dēls Georgs, nākamais Cīravas īpašnieks. 1817. gada 15. novembrī Cildos sastādīts Karla fon Manteifeļa-Scēges testaments, kurā viņš izteicis vēlmi, lai viņa īpašumus un mantu sadalītu līdzīgās daļās bērnu starpā; izņēmums bija Cildi, ko viņš atstāja savai meitai Johannai (Žanetei), laulātai fon Lambsdorfai (Lambsdorff) (1787–1846).

Cildu muižas kungu māja varētu būt būvēta 18.un 19.gadsimta mijā kā vienstāva garenbūve. Līdz mūsdienām saglabājušās tikai drupas. Arī pārējās muižas kompleksa ēkas ir drupās. 

1937.gada laikraksts “Brīvā zeme” rakstā par no muižām mūkošiem dzimtcilvēkiem raksta sekojoši: “No Cildas muižas 18. februārī  1794. g. aizbēdzis dzimtscilvēks Jānis.  Attiecīgā sludinājumā teikts,  ka bēglis liels dzērājs un kašķīgas dabas. Viņš pārmetis sievu un bērnu. Aizbraucis ar dzeltenu ķēvi, brūnās kamanās. Līdzi paņēmis pelēkas vadmalas pēc poļu modes darinātus svārkus, ar ziliem uzšuvumiem; divus zemnieku svārkus, vienu vadmalas kamzoli ar rokām un vienu bez rokām. Notvērējam apsolīti 10 dālderi.”

Adrese: Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Cildi