06.06.15

Mēru muiža (Mehrhof)

                                           (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                                                  (Fotografēts 2019.gadā, V.S. foto)
 


Tagadējā muižas apbūve veidojusies 19.gadsimta vidū, bet muižas pils būvniecība romantiskā eklektisma stilā pabeigta 1906.gadā, kad muižas īpašnieks bija J.V.Hēkers. Tā ir uz laukakmens mūra cokolstāva būvēta apmestu ķieģeļu mūra ēka ar masīvu kvadrātveida torni un jumta izbūvēm. Pēc agrārārās reformas līdz 1926. gadam muižas pils ēkas pirmajā stāvā dzīvojuši rentnieki, bet otrajā bijis iekārtots saviesību nams. 1926.gadā pils telpas pārbūvētas un piemērotas skolas vajadzībām. Saglabājušies atsevišķi pils interjera elementi un muižas kompleksa saimniecības ēkas - kūts, stallis, veļas brūzis un kalpu mājas. Muižas parka teritorijā aug viens no Latvijas dižozoliem. Tagad ēkā izvietots muzejs.

Pirms un pēc Hekeru dzimtas, muiža piederējusi  Cekelu dzimtai. Pēdējais īpašnieks bija Augusts fon Cekels.


Adrese: Smiltenes novads, Bilskas pagasts, Mēri