20.06.15

Krāgaskalna muiža (Krageskaln; Kragenhof; Tūjas)                                           (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Barona A. Volfa meita Anna bija vienīgā viņa mantiniece. Šī ir viena no viņas mantojumā iegūtajām muižām (arī Alsviķu, Nēķena, Rezakas).
Saglabājies šķūnis, pārvaldnieka māja no 19.gadsimta vidus. 

Adrese: Alūksnes novads, Alsviķu pagasts, Krāgaskalns