02.06.15

Glūdas baznīca

                                             (Fotografēts 2014. gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                      (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Laandsbergas foto)1848. gadā Glūdā uz Glūdu māju zemes uzceļ lūgšanu namu kā filiāli Dobeles draudzei. Baznīcas celšanā aktīvu dalību ņēmis Dobeles mācītājs Jūlijs Riechters. Lūgšanu nams celts uz Glūdu māju zemes. 1894. gadā ar Dobeles mācītāja Straumaņa gādību pārbūvē Glūdas baznīcu, izveidojot 200 sēdvietu un piebūvējot torni.

1943.gadā “Baznīcas ziņas” raksta: “Draudze Ir rosīga kā garīgā, tā saimnieciskā ziņā. 1941.gada beigās tā  veica rūpīgus baznīcas remonta darbus, baznīca ar savu mieru un vienkāršo glītumu tagad pievilcīga katram dievlūdzējam.” Bet jau 1944.gadā Glūdas baznīcā tika ierīkots kara hospitālis, kurā par palīgiem ņemti apkārtējo māju iedzīvotāji. Armijas zaldāti uz baznīcas sienām uzkrāsoja padomju atribūtiku - dažādus ordeņus, baznīcas ārsienu greznoja uzraksts "Da zdravstvujet Staļin". Mirušos apglabāja Glūdas kapsētā. Glūdā atradies kara sanitāro lidmašīnu lidlauks. 1950. gadā Glūdas baznīcu izdemolē, tajā ierīko traktoru novietni un minerālmēslu noliktavu. Pēc laikabiedru liecībām - Glūdas baznīcas ērģeļu stabules vēl ilgi mētājušās pa apkārtnes laukiem.
Tāda izdemolēta un brūkoša tā stāv vēl šobaltdien. Interesanti, ka blakus durvīm ir zīmīte, ka tas esot kultūras piemineklis, bet rūpes par to netiek izrādītas nekādas.

Blakus atrodas Glūdas kapi, kuri ir tik pat izpostīti kā pati baznīca, netiek kopti un tajos  atrodas tikai daži kopti kapi.

Adrese: Dobeles novads, Krimūnu pagasts