08.06.15

Gārsenes muiža (Garßen)

                                             (Fotografēts 2014.gadā, Līgas Landsbergas foto)                                                                    (Fotografēts 2021.gadā, V.S. foto) 
                                                                    (1914.gada foto)


1563.gadā Gārsenes novadu, kam vēl nebija patreizējā nosaukuma, nopirka baronu fon Budbergu dzimta un viņiem tas piederēja 11 paaudzēs jeb 359 gadus. Pastāv nostāsts, ka barons, kad uzbūvējis pili, nav varējis izdomāt tai nosaukumu un teicis, ka pirmais vārds, ko dzirdēšot no kāda pretimnācēja uz ceļa, tad arī tikšot pilij par nosaukumu. Sagadījies, ka pretim nākusi kāda leišu zemniece un nesusi lielu klēpi ar saplūktām gārsām. Kad viņai jautāts, ko viņa tur nesot, tad, labi neprotot latviešu valodu, atbildējusi: “Gārsenes”. Tā radies pilij un novadam nosaukums. Gārsenes pils celta ap 1856.gadu neogotikas stilā. Pēc fon Budbergu dzimtas vēstures materiāliem, sākumā uzcelta pils divstāvīgā daļa, bet otrs, zemākais spārns, uzcelts 1885.gadā. 1939.gadā ēka pārbūvēta skolas vajadzībām pēc arhitekta Vasiļjeva projekta, un kopš 1940.gada tajā atrodas Gārsenes pamatskola. Pilī ir muzejs, ekspozīcija par Budbergu dzimtu.

Gārsenes muižas pils priekšā atrodas vārtu stabi. Saimniecības ēkas grupējas ap parādes pagalmu, blakus pilij ir sena klēts un stallis ar lieveņa arkādi. Pāri bruģētajam ceļam atrodas dzirnavas. Muižas kompleksā ietilpst arī brūzis ar strādnieku māju un kalpu māja. (izmantoti materiāli no A.Plauža grāmatas “Ceļvedis pa teiksmu pilīm”, 2.daļa)

Adrese: Aknīstes novads, Gārsenes pagasts