04.06.15

Ērberģes muiža (Herbergen, Taubes muiža)

                                            (Fotografēts 2013. gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                              (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                   (Fotografēts 2017.gadā, V.S. foto)
 Ērberģes vārds rakstos minēts jau 15.gadsimtā, kad ordeņa mestrs izlēņoja Indriķim Sellem lielāku zemes gabalu pie Mēmeles. Uz tā izveidojās Kurmene un Ērberģe. Tālāk seko gandrīz tikai precību sērijas, kas izrādās ērts mantas vairošanas veids. 1582.gadā Selles saradojas ar Volfiem, kuru rokās pāriet Ērberģe. 1686.gadā muižu iegūs Fitinghofi. 1703.gadā sakarā ar precībām Ērberģi manto Taubes ģimene. Ērberģes muižas kungu māja celta klasicisma stilā 18.gadsimtā tieši barona Taubes laikā (vēlāk vairākkārt pārbūvēta, t. sk. Mazzalves skolas vajadzībām 1940.gadā). Vēlāk atkal precību ceļā pie Ērberģes muižas tiek barons Hāns.

Ērberģes parks izveidots 1868.gadā. Pie skolas tek Dienvidsusēja, kurai pāri ir interesants šaurs tilts vienas mašīnas platumā. Tas nosaukts barona fon Hāna sievas vārdā par Marijas tiltu.
LR zemes reformas gaitā muižas zeme sadalīta 159 saimniecībās un zemes piegriezumos citām saimniecībām, 1922.-1927.gadā muižas ēkā atradās pasts, bet 1930.gadā ierīko skolu. 1944.gadā tur ir kara hospitālis, bet pēc kara skolā atjaunoja mācības.

Adrese: Neretas novads, Mazzalves pagasts, Ērberģe