14.06.15

Lielblīdenes muiža (Lielblīdienes muiža, Groß-Blieden)

                                             (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Patreiz muiža pamesta un izpostīta. Latvijas brīvalsts laikā te bijis Blīdenes Lauksaimnieku biedrības nams.Adrese: Brocēnu novads, Blīdenes pagasts, Blīdene