14.06.15

Lielblīdenes muiža (Blīdenes muiža, Lielblīdienes muiža, Groß-Blieden)

                                            (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)                                                                   (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
 

16.-18.gadsimtā muiža bija Rekes dzimtas īpašums.  Te saimniekojuši arī Mēdemi. Pēc tam īpašnieki bija Līvenu dzimta un pēdējā īpašniece - Līvena meita  Aleksandrīne fon Vāla.

Kungu māja celta 19.gadsimta sākumā Mēdemu laikā. Muižas kompleksā bijis arī  stallis, ūdensdzirnavas un citas ēkas.

Patreiz muiža pamesta un izpostīta. Latvijas brīvalsts laikā te bijis Blīdenes Lauksaimnieku biedrības nams.

Adrese: Brocēnu novads, Blīdenes pagasts, Blīdene