28.05.15

Mercendarbes muiža (Mercendorfas muiža, Merzendorf)


                                                (Fotografēts 2013. gada  19.oktobrī; Līgas Landsbergas foto) 

 

                                                                    (Fotografēts 2014.gadā, V.S. foto)


                                                              (Muižas pils senāk)


Mercendarbes muiža atrodas 30 km attālumā no Rīgas - Baldones novadā, netālu no Baldones pilsētas. Uz to ved kilometru gara un skaista liepu aleja.
1686.gadā Johans Karls Pfeilicers fon Franks savu dzimtsmuižu Mercendarbi pārdeva Frīdriham Kazimiram Ketleram un tā kļuva par Kurzemes hercoga rentes muižu.
1741.gadā Mercendarbes muižu izrentēja Kristoferam Kasparam fon Tīzenhauzenam. 1750. gada inventarizācijā minēts zem dzīvojamās mājas gala istabas mūra pagrabs, kurš saglabājies vēl līdz mūsdienām.
1786.gada 11.augustā Mercendarbes muižu ar tai piederošiem laukiem, mežiem, pļavām, ezeriem, dīķiem, tiesībām zvejot un rīkot medības no Kurzemes hercoga Pētera par 31000 dālderiem nopirka Frīdrihs Georgs fon Līvens (1748.-1800.).
1886.gada 3.jūnijā barons Karls Peters fon Līvens (1807.- 1881.) pievienoja 720 pūrvietas skaistāko Mercendarbes mežu baronam Konstantīnam Ungernam Šternbergam pārdotajai Dinhofas (Daugavas) muižai.
Mercendarbe bieži dēvēta par medību muižu. Iespējams savu nosaukumu tā ieguva, pateicoties labajām pīļu medību vietām. 20.gs. 1.pusē muižas īpašnieks Karloss fon Līvens (1879. - 1971.) uzcēla dzīvojamo ēkas otro stāvu un veica citus pārbūves darbus. Kāpņu telpu rotāja medību trofejas, otrā stāva zālēs uzmūrēja greznas podiņu krāsnis un kamīnu. Ēkas galvenā fasāde daļēji ir saglabājusi savu vēsturisko izskatu, zudusi arkādes galerija un balkons ēkas kreisajā spārnā. Ēkas lepnums ir 18.gs. ozolkoka ārdurvju vērtnes.

2000.gadā uzsāktajos restaurācijas darbos atsegti dekoratīvie gleznojumi. Te nav daudz palīgēku, jo tā pārsvarā kalpojusi kā medību vieta. Iepretim kungu mājai atrodas kalpu māja un stallis. Otrā pusē kungu mājai atrodas akmens krāvums – savdabīgs piemineklis medību sunim. Pie tā redzams akmens galdiņš ar uzrakstiem “A.Liven. 1908. Merzendorf” un “Jahn Lihben”.
Līvenu dzimtai muiža piederēja līdz agrārai reformai 1920.gadam. Pēc tam īpašnieki vairākkārt mainījās. Pēdējais īpašnieks 1939.gadā bija Vilhelms Ridigers.
Kopš 1939.gada Mercendarbes muižā darbojas bērnu nams, bet 2010.gadā ēkā izveidots sociālo pakalpojumu centrs „Mercendarbe”. Muižas ēka pieder Baldones novada domei. Tajā no 1998.gada pakāpeniski notiek renovācijas un restaurācijas darbi. 

Ap 2024.gadu ir ziņas, ka ēkā atrodas Baldones muzejs un tūrisma informācijas punkts.

Adrese:  Baldones novads, Baldones lauku teritorija, Bernāti