28.05.15

Mazstraupes muiža (Mazstraupes pils, Schloss Klein Roop)


                                               (Fotografēts 2014.gadā ; Līgas Landsbergas foto)


                                                                  (Fotografēts 2019.gadā, V.S. foto)
 


Mazstraupes pils bijusi Rīgas arhibīskapa vasaļu Rozenu pils. Pils celšanas gads nav zināms. Vēsturnieki domā, ka pils varētu būt celta 15. gadsimta sākumā. Tai ir līdz 2 m biezas laukakmeņu sienas.  Sākumā pils korpusi veidoja kāsi, kura R galā atradās varens četrstāvu tornis. Ap 16.-17.gadsimtu pilij piebūvēja trešo korpusu, veidojot U veida celtni. Pils pārbūvēta 19. gadsimta  pirmajā ceturksnī, izmantojot neogotikas elementus. Mazstraupes pils ir agrīns gotikas formu izpausmes piemērs.
1601. gada revīzijā ir minēts, ka Mazstraupes pils pieder Johanam fon Rozenam, un pilij esot 50 arkli zemes un 52 saimes. Pils Rozenu dzimtai ir līdz 18. gadsimtam, kad 1727. gadā to nopērk Lēvenvoldi. 1775. gadā Mazstraupes pili pārpērk grāfs Meiendorfs, kura pēcnācēji pili apdzīvo līdz Pirmajam pasaules karam. Meiendorfi pilī bija savākuši ārkārtīgi plašu bibliotēku ar senām grāmatām un pat pergamentiem. Tur bijis arī daudz citu kultūrvēsturisku vērtību, kuras tikušas ieslēgtas pagrabā Pirmā pasaules kara laikā. Bet 1919.gadā viss tika izlaupīts. 1936. gadā pilī ierīko skolu. 1938. gadā Mazstraupes pagasts pils torni un ziemeļu korpusu, kurš bija avārijas stāvoklī, pārdeva Šoseju ministrijai nojaukšanai. Tobrīd pagastam tā bija spiesta lieta, jo caurie jumti prasīja remontu, bet naudas nebija. Bet ceļu būvei bija vajadzīgi akmeņi. Kad sākās sienu nojaukšana, atklājās, ka akmeņi ir tikai no ārpuses, bet vidus pildīts ar nededzinātiem māla ķieģeļiem. Bet par visu jau bija samaksāts, naudu atpakaļ prasīt neērti, jo skolai bija jāremontē jumtus. Tagad pilī atrodas Straupes pamatskola.
Šī teritorija senatnē bijusi pilīm bagāta – Braslas upes krastos ar dažu kilometru atrstarpi atradās vēl trīs pilskalni ar pilīm – Batarejas, Ērgļu un Panūtu. Tā ir unikāla parādība, pēc kuras var secināt, ka Straupes novads ir bijis dižens senlaikos.


Nostāsti:

Senos laikos Lielstraupes un Mazstraupes pilis esot savienojusi pazemes eja, kas vedusi zem Braslas. Lielstraupē tā sākusies pils pagrabā un vedusi līdz Mazstraupes pils tornim. Poļu valdīšanas laikos Lielstraupes pilī ierīkoja sieviešu klosteri. Mazstraupes pilī bijuši poļu huzāri. Pa apakšzemes eju huzāri bieži ciemojušies Lielstraupes pilī. Pils dārzā mīlas pāri tikušies, un tad kvēlie čuksti, kas skanēja no mūķeņu lūpām, nebūt nebija veltīti Jēzum Kristum. Kā pierādījums šīm mīlas naktīm var kalpot vēlākos laikos Lielstraupes pils dīķu tīrīšanā atrastie zīdaiņu skeletiņi.
...
Agrākos laikos Lielstraupes pils un Mazstraupes pils bijušas savienotas ar apakšzemes eju. Šai ejā Lielstraupes mūki esot satikušies ar Mazstraupes mūkiem. Reiz Mazstraupes dārznieks pa šo eju gribējis aiziet uz Lielstraupi. Līdzko iegājis dažus soļus alā, uguns nodzisusi. Tā nomocījies pusdienu, bet kā nevarējis, tā nevarējis tikt cauri.
...
Mazā pils esot celta kādam Rozenam, kurš, spītējot radu iebildumiem, par sievu ņēmis zemas kārtas jaunavu. Tā nu jaunais pāris kā kāzu dāvanu saņēmis jaunu pili - goda pilnu izraidījumu no dzimtas īpašuma. Vēlāk ēka esot uzdāvināta (vai lēti pārdota) uzticamam Rozenu kalpam.


Adrese: Cēsu apriņķis, Mazstraupes pagasts, Straupes pamatskola