31.05.15

Dunalkas muiža (Dubenalken)

                                          (Fotografēts 2013. gadā, Līgas Landsbergas foto)


 


                                                                          (Muižas ēkas senāk)


Pēdējais Kurzemes bīskaps – hercogs Magnuss 1578.gadā izlēņoja pusi no Dunalkas ciemata Cīravas amtmanim Kristoferam fon Sakenam, pēc dažiem gadiem arī otru pusi. Pēdējie muižas īpašnieki bija fon Firksi.

Kristofera fon Sakena dzīves laikā 16. un 17.gadsimta mijā tiek celta Dunalkas muižas kungu māja. 18.gadsimtā celts jaunais kungu nams. 1790. gadā celts stallis un vāgūzis, bet saimniecības ēku celtniecība pabeigta 1807. gadā. 20.gadsimta sākumā muižas kompleksā bijušas 52 ēkas. 1809. gadā jau pastāvējusi dzimtas kapliča. Pēc neatkarīgās Latvijas valsts izveidošanas bijušo muižu sadalīja jaunsaimniekiem. Muižas klētī ierīkoja tautas namu, bet vecajā kungu namā – pagasta valdes namu.

Adrese: Durbes novads, Dunalka