31.05.15

Dunalkas muiža (Dubenalken)

                                          (Fotografēts 2013. gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                                                          (Muižas ēkas senāk)
 


Pēdējais Kurzemes bīskaps – hercogs Magnuss 1578.gadā izlēņoja pusi no Dunalkas ciemata Cīravas amtmanim Kristoferam fon Sanekam, pēc dažiem gadiem arī otru pusi. Kristofera fon Saneka dzīves laikā no 16. un 17. gadsimta mijā tiek celta Dunalkas muiža. No 18. gadsimta līdz 19.gadsimta mijai notikuši plaši muižas būvniecības darbi. 1790. gadā celts stallis un vāgūzis, bet saimniecības ēku celtniecība pabeigta 1807. gadā. 1809. gadā jau pastāvējusi dzimtas kapliča. Pēc neatkarīgās Latvijas valsts izveidošanas bijušo muižu ēkas un zemes sadalīja jaunsaimniekiem. Dižās muižas klētī ierīkoja Tautas namu, bet vecajā kungu namā – pagasta valdes namu.

Adrese: Durbes novads, Dunalka