11.04.21

Ances skola

 

                                            (Fotografēts 20201.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                                (1933.gada foto)

1927.g.7.aprīlī Ances pagasta padome lemj par skolas būvi 200 bērniem, 5 klasēm, 5 skolotāju dzīvokļiem. Iekšlietu ministrijas Pašvaldību departaments ieteic projektu sašaurināt uz 160 bērniem un 4 klasēm, 4 skolotājiem un internātu 120 bērniem. Pēc šiem ieteikumiem skolas būvplānu izstrādā arhitekts J. Hāns, bet galīgā veidā to sastāda Izglītības ministrijas skolu arhitekts Blankenburgs. Projektu apstiprina 1927.g.2.jūnijā. Būvdarbu izmaksas aprēķinātas par 116 451 Ls.

1928.g.14.martā pagasta padome nolemj skolu celt uz pagastam piederošās zemes uzkalniņā Ances muižas dārza dienvidu pusē. Vajadzīgos akmeņus pamatu celšanai nolemj pirkt no “Sleņģu” māju īpašnieka U. Zēberga par 470 Ls. Skolas jauncelšanas jautājums turpmākajos gados kļūst par īstu politiskas cīņas arēnu. Pret skolas vietu Ancē protestē tie 6 (no 18) pagasta padomes locekļi, kuri grupējas ap saimnieciskām organizācijām, kas savus valdes sēdekļus un veikalus ierīkojušas Jorniņos. Viņi ir ieinteresēti panākt skolas celšanu Jorniņos un daļa sabiedrības viņus atbalsta.

Pēc ilgiem konfliktiem un strīdiem tiek organizēta parakstu vākšana no pagasta iedzīvotājiem. Par skolas celšanu Jorniņos savāc 352 parakstus, bet par Anci – 893. Pašvaldību departaments izdod rīkojumu, ka skola ceļama Ancē, un strīdi ir galā.

Par atbildīgo būvdarbu vadītāju tiek pieņemts Kārlis Krastiņš no Dundagas pagasta “Čunču” mājām. Skolas jaunceltnes darbus izdod izsolē. Piesakās būvuzņēmējs – namdaris Dāvids Telle no Stendes. Līgums ar Telli tiek noslēgts 1930.g.4.febr. Tajā teikts, ka viņš saņem no pagasta par brīvu ķieģeļus, kokmateriālus, akmeņus, smilti, granti, bet visi citi materiāli viņam  jāpērk pašam par nosolīto summu.

1930.g.11.maijā notiek skolas pamatakmens likšanas svinības. Celtniecības gaitā rodas neparedzētas grūtības. Izrādās, ka grunts šeit satur plienu un oļainu mālu, nākas pat spridzināt. Līgums ar Tellu tiek pagarināts līdz 1932g.15.septembrim. Daļu darba veic paši bērnu vecāki. Betona kāpņu vietā uz otro stāvu tiek izbūvētas pagaidu koka trepes. Trešo stāvu nolemj pagaidām atstāt neizmantotu. 1932.g. 31.janvārī notiek jaunuzceltās skolas iesvētīšanas svinības, kuras vada Rindas mācītājs Feldmanis.

Adrese: Ventspils novads, Ances pagasts, Ance ( koordinātes - 57.513217, 22.023052 )


31.03.21

Mežotnes mācītājmuiža

 

                                                                              (1970-to gadu foto)

                                                                                (1983.gada foto)
 
                                             (Fotografēts 2021.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Blakus Mežotnes baznīcai atrodas Mežotnes mācītājmuiža. Tas gan jāsaka pagātnes formā, jo tikai nezālēs ieaugušas baļķu paliekas un divi skursteņi vēl rāda pastorāta dzīvojamās mājas vietu. Ēka bija tapusi 19. gadsimta otrajā gadu desmitā, domājams, līdz ar grāfienes Š. Līvenas rūpēm par Mežotnes baznīcas atjaunošanu. Pirms tam pastorātam nebija veicies, kā tas parasti notika gadījumos, kad nebija viena noteikta baznīcas patrona, jo hercogs - vēlāk Kurzemes guberņas valde - un apkārtējie muižnieki nevarēja vienoties par saviem pienākumiem baznīcas un mācītāja muižas ēku uzturēšanā. Jau 1806. gada sākumā Mežotnes mācītājs P. Parlemanis griezies pie baznīcu vizitācijas komisijas ar lūgumu panākt jaunas dzīvojamās ēkas celšanu, jo esošā atrodoties ārkārtīgi sliktā stāvoklī. Mācītājmuižas koka dzīvojamā ēka izmēru ziņā bija liela un laucinieciski vienkārša atšķirībā no netālajiem lecavas un Salgales pastorātiem ar to moderno ampīra arhitektūru. lekšpusē dažas detaļas tomēr liecināja par zināmām nodevām reprezentācijai - toskāņu ordera puskolonnas ēkas centrālajā telpā, krāsns ar joniskiem pilastriem un reljefu ampīra ornamentiku. Ēka aizgāja bojā pakāpeniski. Vispirms nojauca tās vidusdaļu. 80-to gadu vidū ēku pameta iedzīvotāji, bet 1989. gadā līdz ar jumta konstrukcijas nograušanu mācītāja dzīvojamās ēkas mūžam pienāca gals. (no grāmatas “Mežotnes muiža”, 1993)

Pa mācītājmuižas logiem pavēries brīnišķīgs skats – tieši uz Mežotnes pilskalnu vienā pusē, bet uz Mežotnes baznīcu – otrā pusē.

2021.gadā tiek atjaunots Mežotnes baznīcas tornis, teritorija ap to labiekārtota, ierīkota autostāvvieta. Bet kas notiks ar mācītājmuižas drupām. Pagaidām tās vēl ir savā vietā. Bet cik ilgi? Būtu žēl, ja no tās nekas nesaglabātos. 

Adrese: Rundāles novads, Rundāles pagasts (koordinātes - 56.442359, 24.042674 )


"Sniedzes" - Vilces pagasta vecsaimniecība

 
                                          (Fotografēts 20201.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Vecsaimniecībai “Sniedzes” nav vairs agrākais nosaukums, agrāk mājas saukušās “Slakteri”. Te redzama pamatīga, apmesta dzīvojamā ēka (20. gadsimta sākums), ar dekoratīvām logu apmalēm. Gar ceļa malu kādreizējā klēts, kurai kolhozu laikos uzcelts otrais stāvs, tur bijuši skolai dzīvokļi. Pagalma pretējā pusē divstāvīga plēstu laukakmeņu būve — kūts, ar uzrakstu K.Brauer,1900. ("Zeme starp Rundāli un Tērveti", 2006)

Bijusī klēts ēka izdegusi pēc 2011.gada.

Adrese: Jelgavas novads, Vilces pagasts, Sniedzes (koordinātes - 56.415970, 23.483913 )