01.06.20

Kaupmuiža (Kaupenhof)


                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Kaupmuiža internetā pieejamos avotos pārsvarā pieminēta sakarā ar 1919.gada neatkarības cīņām, kas tur tuvumā notikušas, kā arī ar dolomīta atsegumiem Īslīces krastos pie Rundāles un Kaupmuižas.

Adrese: Rundāles novads, Viesturu pagasts


Vecsvirlaukas skola


                                         (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1936.gada novembra preses izdevumos lasāmi raksti par skolas 50 gadu jubilejas svinībām: “Vecsvirlaukas 1. pakāpes pamatskolas 50 gadu atceres svinības notika svētdien 15. novembrī. Atzīmējot svētku gadījumu, skola bija glīti uzposta. Pie nama uzcelti krāšņi goda vārti, bet telpas glīti renovētas. Paveikti telpu krāsošanas darbi  un iemūrētas 4 krāsnis. Par to bija gādājusi  pagasta pašvaldība ar pagasta vecāko Bušu priekšgalā. Svinīgo atceri iesāka ar garīgo aktu, kuru vadīja virsmācītājs J. Ķullītis. Svētku runā mācītājs ieteica katram dzīvē līdzi ņemt tās mācības, kuras bērna gados skolā ieguvis. Kā priekšzīme minams pirmais skolas pr-ks J. Spertāls, kas cītīgi dalību ņēmis baznīcas dzīvē. Bijušais skolēns vltn. Kampars savu dzīvību upurējis Latvijas atbrīvošanas cīņās. Tad runāja tautskolu inspektors Gregors, uzsverot, ka skola nodibinājusies gruntniecības atzelšanas laikā un izveidojusi sev veselīgu saimniecisko pamatu. Pateicās pašvaldībai par rūpību  un skolas ilggadīgai priekšniecei Zemgalniecei un skolotājam Ķeikulim par veikto darbu. Pagasta pašvaldības vecākais Bušs pasniedza Zemgalniecei atzinības balvu — sienas pulksteni. Aizsargu vārdā sveica nod. pr-ks Kampars un dāvāja skolai mūsu Vadoņa Dr. K. Ulmaņa un ģenerāļa J. Baloža glīti ierāmētas ģīmetnes. Vēl Zemgalniecei, kā darbīgai aizsardzei, Kampars  izsniedza medaļu „Par centību". Skolas bijušam skolotājam Koškinam agrākie skolēni pasniedza krāšņu adresi. Beidzot skolēni saviem tagadējiem audzinātājiem veltīja skaistas rudenīgas rozes. Sekoja iekšlietu ministrijas prop. daļas lektora Šmita referāts par tematu „Tautas gods". Vietējās sabiedrības atsaucība bija visai kupla un goda mielastā, pie kura sarīkošanas bija piedalījušās arī vietējās aizsardzes, valdīja latviska sirsnība un omulība. Arī vērtīgā loterija tika izpārdota īsā laikā. Viesi šķīrās ar novēlējumu tikties skolas 100 gadu jubilejā.”

Adrese: Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, Vecsvirlauka


31.05.20

Pārupes skola Rundāles novadā

                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Skola darbojusies līdz 1970-iem gadiem. Parasti 1930-to gadu presē plaši aprakstīta dažādu skolu darbība, to gadadienu svinības utt., bet par Pārupes skolu neko nevar atrast. Ir tikai pāris ieraksti par Draudzīgā aicinājuma dāvinājumiem skolai.

Adrese: Rundāles novads, Viesturu pagasts