26.11.20

Mežmuižas ūdensdzirnavas (Jesifera ūdensdzirnavas, Augstkalnes ūdensdzirnavas)

 


                                                    (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
                                                                 (1937.gada foto)

Agrāk tās piederēja Silvestram Jesiferam (dzimis 1884.gadā). Te darbojušās ūdens un tvaika dzirnavas un vilnas pārstrādāšanas rūpniecība. Dzirnavu aizsprostu 1950. gadā sagrāva pavasara plūdi. Padomju okupācijas gados te atradusies arī plastmasas pogu ražotne. Kopš 2001. gada blakus dzirnavām iekārtota neliela elektrostacija.

Adrese: Tērvetes novads, Augstkalnes pagasts (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 56.403077, 23.335511 )


Auces dzelzceļa stacija

 

                                                   (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
                                                     (1936.gada foto no Dzelzceļa muzeja)

Dzelzceļa stacija Auce (Autz) atklāta 1873. gadā uz dzelzceļa līnijas Rīga—Jelgava—Mažeiķi. 1889. gadā Vecauces muižas īpašnieks grāfs Mēdems sāka pārdot apbūves gabalus, un stacijas tuvuma dēļ tie bija ļoti pieprasīti. Šādi izveidojās Auces pilsētiņa, kas pārņēma dzelzceļa stacijas nosaukumu. 1917. — 1918. gadā dzelzceļa staciju pārdēvēja par Vecauci (Alt Autz). Stacijas ēka bijusi no koka, kas padomju okupācijas gados apmūrēta  ar sarkaniem ķieģeļiem. Stacijai blakus bijis koka ūdenstornis. 1997. gada 21. jūlijā staciju slēdza un pārveidoja par pieturas punktu. Pasažieru vilcieni šeit kursēja līdz 2010. gada 22. februārim. Tagad stacijas ēka tiek izmantota kā dzīvojamā  māja.

Ilggadīgs Auces stacijas priekšnieks Latvijas brīvvalsts laikā bijis Indriķis Norītis, kurš miris ASV 1980.gadā.

Adrese: Auces novads, Auce, Stacijas iela 6


Munču vējdzirnavas

 

                                              (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Celtas 1905.gadā, bet līdz mūsdienām palikušas tikai pamatnes drupas. Atrodas pie Codes pagasta Munču mājām.

Lai gan laikraksts “Cīņa” 1977.gadā raksta, ka “Codes «Munču» vējdzirnavas tiek saglabātas un restaurētas kā nozīmīgs lauku arhitektūras, rūpniecības un ainavas elements un šo darbu veic apvienotiem biedrības un kopsaimniecības «Code» spēkiem”, te gan neizskatās, ka kaut kas varētu bijis toreiz restaurēts. 

Adrese: Bauskas novads, Codes pagasts (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 56.489904, 24.192611 )