15.09.19

Viecītes pusmuiža (Viecīšu pusmuiža , Wezitten , Veseden, Vietseden)


                                        (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Piederēja fon Frikes dzimtai. Pēc tam tā izmantota kā baptistu baznīca, tagad dzīvojamā ēka. Pie Jaunviecītēm, rokot kartupeļus, 20.gadsimta 20-os gados uzrakta viduslaiku kapsēta.

Adrese:  Ventspils novads, Puzes pagasts, Viecītes
 

Ameles skola

                                                 (Ameles skola, foto no interneta)
                                    (Ilggadīgais skolas skolotājs Fricis Pumpurs, foto no interneta)

1859.gadā Puzenieku muižas barons Otto fon Grotuss atvēlēja 69 pūrvietas jeb 25,19 ha zemes un kokmateriālus skolas celtniecībai. 1862.gadā skola sāka mācību gadu ar 12 skolēniem no apkārtnes zemnieku mājām. Par pirmajiem skolotājiem strādāja Rduards Grots un viņa dzīvesbiedre. Ēkā iekārtojās arī Puzenieku pagasta valde, bet mazā jumta istabiņā – pagasta cietums. 1921.gadā par skolas pārzini iecēla skolotāju Frici Pumpuru (1892-1955). Viņa laikā uzlabojās skolas sabiedriskās aktivitātes un pulciņu darbs. F.Pumpurs un viņa sieve Zenta Pumpure skolā nostrādāja 32 gadus. Audzēkņi skolu sauca par Pumpura skolu. Ameles skola darbojās 93 gadus – no 1862. līdz 1955.gadam.
1987.gada “Padomju Venta” cita starpā raksta: “Maza lauku skoliņa Ventspils-Dundagas dlžceļa malā, abpus ceļam druvu strēķis, ko ieslēdz zaļu mežu vaļņi. Pie skolas vecs augļukoku dārzs, pie durvīm kupls ozols, tālāk pāris saimniecības ēku - tā kādreizējo Ameles skolas ārējo izskatu un atrašanās vietu raksturojis rakstnieks H. Dorbe. Diemžēl šodien Ameles skolas ēkas vairs nav. Pašu nolaidības dēļ. … Puzes astoņgadīgās skolas novadpētnieki, kultūras darbinieki pēta sava ciema skolu vēsturi. Skolas kolektīvs nolēmis ik gadu talkās sakopt bijušās Ameles pamatskolas atrašanās vietu, cerot, ka talkās piedalīsies arī skolas kādreizējie audzēkņi.”

Adrese: Ventspils novads, Puzes pagasts, Amele
 

Ameles pusmuiža (Ameļu pusmuiža, Ammeln)

                                       (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Saukta gan par muižu, gan pusmuižu – kā kurā informācijas avotā. Tā piederējas Puzes muižai, bet pēc tās sadalīšanas 1641.gadā, nonāk Puzenieku baronu Mirbaha un Grotusa īpašumā. Te pārsvarā dzīvojuši saimniecības pārziņi – 20.gadsimta sākumā Pētersons un Teodors Buhards. Ameles pārziņā bija spirta brūzis, siernīca, jaunlopu un govju ferma, ratnīca un smēde. Bija arī parks, ko sauca par Vārndārzu. Pēc muižas īpašnieku aizbraukšanas uz Vāciju muižu sadalīja brāļiem Andrejam un Fricim Kajakiem un tā iegūst divus nosaukumus – Oši un Norieši.
Padomju okupācijas laikā muižā atradies kolhoza “Dzimtene” kantoris.

Adrese: Ventspils novads, Puzes pagasts, Amele