30.04.21

Bija reiz mājas - Kūpeņu Mežsargi, Vilces pagastā

                                             (Fotografēts 2021.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Izsekojot periodikā rakstītajam, var secināt, ka mājas agrāk saukušās Kūpeņi, bet 1937.gadā pārdēvētas par Mežsargiem. Mūsdienu kartēs ir abi nosaukumi – Kūpeņu Mežsargi. Šobrīd ēkas izskatās kritiskā stāvoklī un neapsaimniekotas.

1996.gada “Latvijas vēstnesī” atrodama informācija par īpašuma izsoli: “Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Tiesu izpildītāju departamenta  Jelgavas tiesu izpildītāju kantoris paziņo. ka 1996. g. 14. oktobrī pulksten 10 tiek rīkota izsole A.Dombrovska zemnieku saimniecībai “KŪPEŅU MEŽSARGI", kas atrodas Jelgavas rajonā, Vilces pagastā. Piedzinējs a/s "Latvijas Tautas banka". Sākuma cena Ls 1800. Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības līdz izsoles dienai Jelgavas tiesu izpildilaju kantorī.”

Adrese: Jelgavas novads, Vilces pagasts, Kūpeņu Mežsargi (koordinātes - 56.442035, 23.580705 )


Bija reiz mājas - Vidusķurži, Vilces pagastā

 

                                            (Fotografēts 2021.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1940.gadu presē lasāms, ka māja piederējusi Kārlim Vrobļevskim. Var redzēt, ka vēl nesen mājās kāds dzīvojis, bet nu tās stāv pamestas likteņa varā.

Adrese: Jelgavas novads, Vilces pagasts, Vidusķurži (koordinātes - 56.432809, 23.574004 )


Bija reiz mājas - Mulces, Abavas pagastā

 


                                              (Fotografēts 2021.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Mājas atradušās pie tagadēja ceļa V1261, pāris kilometrus aiz Višļu kroga, pie Valgales upītes. Vasarā šai vietai var pabraukt garām, pat neidomājoties, ka koku pudurī ir māju atliekas. Pavasarī tās vēl diezgan labi redzamas. No Latvijas kartēm šis nosaukums izzudis.

Adrese: Talsu novads, Abavas pagasts (koordinātes - 57.015489, 22.456784 )