11.05.24

Bārbeles skola

 

                                        (Skolas ēka pirms pēdējās pārbūves , foto no travelnews.lv)
                                              (Fotografēts 2024.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Bārbeles skolas ēka celta 1871. gadā no vietējo saimnieku saziedotiem būvmateriāliem un savu atrašanās vietu nekad nav mainījusi. Savu pēdējo izlaidumu Bārbeles pamatskola piedzīvoja 2012. gadā. Pēc tam skolas ēkā darbojās muzejs, notika jaunsargu un zemessargu nodarbības. 2018.gadā skolu pārņēma skandalozais mācītājs A.Mediņš, kurš iznīcināja Mežotnes pagasta Garozas muižu, lai gūtu sev labumu un slavu. Viņš izveidoja šeit zēnu skolu ar aviācijas novirzienu, kurā laiku pa laikam konstatē dažādus pārkāpumus – vārdu sakot, tā ir tik pat skandaloza kā pats Mediņš. Kopš 2022.gada skolā uzņem arī meitenes.

Izglītības ministrijas 1938.gada pārskatā teikts: “Bārbeles pag. 6-klašu pamatskola ar 122 skolēniem. Skola atrodas pašvaldības telpās, kas ir par šaurām, nepieciešama telpu pārbūve. Pie skolas ir 2,20 ha zemes. Komisija atzina, ka Bārbeles pagastā arī turpmāk atstājama viena pamatskola, izdarot telpu pārbūvi un paplašināšanu. Skolas telpu pārbūvei pagasta pašvaldība uzkrājusi Ls 32.000”.

1942.gada oktobrī „Bauskas vēstnesis” raksta: “Bez Panemunes pagasta Mežgaļu pamatskolas jaunbūves nobeigšanas jau pabeigta Bārbeles pagasta 7 klašu pamatskolas piebūve - ar centrālo apkuri, ērtu internātu, skolotāju dzīvokļiem u t. t. Lielāki kapitālremonti izdarīti vēl 12 pamatskolās”.

Adrese: Bauskas novads, Bārbeles pagasts (koordinātes - 56.462523, 24.617838 )

 

Bija reiz mājas - Breilēni, Skaistkalnes pagastā

 


                                               (Fotografēts 2024.gadā, Līgas Landsbergas foto)

 

Māja atrodas Mēmeles krastā. Jau sen tā stāv tukša. 2011.gadā tā bija ieaugusi koku pudurī. 2024.gadā visi koki likvidēti un droši vien arī mājas dienas ir skaitītas, lai tajā vietā varbūt uzartu lauku un iesētu pāris saujas sēklu.

1939.gada “Valdības vēstnesī” rakstīts: “Bauskas apriņķa tiesu izpildītājs, kura kancleja ir Bauskā, Pils ielā 48, pamatojoties uz Civilprocesa likumu paziņo, ka:
1) Jūlija Liepas prasības par Ls 120,23 ar proc. un izdev. piedzīšanai 1940. g. 7. februārī,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē pārdos 1. publiskā izsolē Jāņa Vilhelma Dābolina nekustamo īpašumu, kas atrodas Bauskas apr. Skaistkalnes pag., ierakstīts zemes grām. reģ. ar 3204. num. un sastāv no Breilenu mājām, apm. 10,46 hekt. platībā, ar ēkām;
2) nekustama īpašuma izsoles vērtība Ls 1800,— ;
3) tam ir hipotēku parādi Ls 2400”.

Adrese: Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts (koordinātes - 56.334340, 24.588728 )

 

Krusas muiža (Krussen)

 

                                                                      (Muiža senāk)                                                                           (Fotografēts 2020.gadā) 
                                                 (Fotografēts 2024.gadā, Līgas Landsbergas foto)Atrodas Mēmeles krastā. Muižas īpašnieki bijuši Korfi, Flemmingi. 1902.gadā to nopirka N. von Korfs. Mūsdienās redzamas pāris ēkas abpus ceļam.

Adrese: Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts (koordinātes - 56.341002, 24.605888 )