11.05.24

Krusas skola

 

                                             (Skolas vieta 2024.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                          (Tāda izskatījās Krusas skola)

Celta ap 1880.gadu. Pastāvēja līdz 1963.gadam, kad to likvidēja un pievienoja Skaistkalnes skolai. Man nav zināms, kas ēkā bijis pēc tam. „Baltic Maps” kartē joprojām ir redzama ēka ar nosaukumu „Krusas skola”, bet realitātē ēkas vairs nav. Ir tukšs lauks.

1936.gada „Bauskas vēstnesis” raksta: „Krusas pamatskolā vietējais mazpulks trešajos Ziemassvētkos pie mirdzošas eglītes svinēja mazpulka karoga iesvētīšanas un svinīgā solījuma svētkus. Svinībās ieradās Jelgavas novada mazpulku inspektors, vietējie sabiedriskie darbinieki un jo kuplā skaitā svētku dalībnieki no plašas apkārtnes.

Bet jau 1961.gadā „Bauskas darbs” raksta parnekam nederīgo krusas skolu, kurā „durvis izgāztas, klases telpa nav sakārtota, nav iekārtota pionieru un oktobrēnu istaba, kaut gan telpas to atļauj.

 

Adrese: Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts (koordinātes - 56.350533, 24.595792 )

 

10.05.24

Bauskas slimnīca

 

                                                                   (1943.gada foto)


                                                        (Fotografēts 2024.gadā, Līgas Landsbergas foto)

 

1943.gada 11.februāra laikraksts “Tēvija” raksta: “Jau pirms boļševiku iebrukuma Bauskā pēc arhitekta Klinklāva projekta bija uzsākta slimnīcas jaunceltnes būve, ko varēja pabeigt tikai tagad. Vajadzīgo atbalstu un pretimnākšanu baušķenieki atrada kā pie Zemgales novada komisāra brīvkunga Medema, tā arī vācu un latviešu iestādēs. Sagādājot nepieciešamos līdzekļus un būvmateriālus, slimnīcas jaunceltni šoziem izdevies ne tik vien pabeigt, bet arī piemēroti iekārtot. Jaunā slimnīca izbūvēta 120 slimnieku uzņemšanai, bet jau tagad tā iekārto ta ar 60 gultām. Staltajā divstāvu celtnē, kas atrodas skaistā vietā, slimnīcas direktors ar Bauskas apriņķa priekšnieku K. Niedru, apriņķa vecāko B. Lūsi un pilsētas vecāko Skalderu otrdien sagaidīja uņ apsveica jaunās slimnīcas atklāšanas svinību dalībniekus un goda viesus. Slimnīcas direktors Dr. K. Neiders jaunceltnes atklāšanas aktā iepazīstināja ar slimnīcas būves gaitu, izsakot atzinību visām iestādēm un personām, kas veicinājušās būves sekmīgu pabeigšanu. Apskates gājienā svinību dalībnieki iepazinās ar slimnīcas lietderīgi un gaumīgi iekārtotajām telpām. Ar jaunās slimnīcas ēkas izbūvi baušķeniekiem radusies iespēja lietderīgi izmantot arī veco slimnīcas namu, kurā tagad iekārtota lipīgo slimību nodaļa un dzemdēšanas nodaļas telpas, kas atrodas atsevišķā namiņā, izlietotas slimnīcas darbinieku dzīvokļiem.”.

Adrese: Bauska, Dārza iela 7


 

08.05.24

Bauskas lopkautuve

                                                               (1930-to gadu foto)

                                                                     (Fotografēts 2024.gadā, V.S. foto)

Ēka ir skaista un atjaunota, kas rosina domas, ka tā varētu būt bijusi kāda muižas ēka. Tomēr meklējot par to kādu informāciju, neko nevarēju atrast. Tāpēc lūdzu palīdzību Bauskas muzejam, kas arī laipni izstāstīja par šīs ēkas vēsturi. Ēka Mūsas krastā tika uzcelta kā Bauskas pilsētas lopkautuve  19.gadsimta beigās. 1937. un 1938.gadā tā modernizēta – uzcelta piebūve un ierīkota saldētava. Padomju okupācijas laikā vēl kādu laiku tā darbojās kā kautuve, bet pēc tam tur bija makulatūras pieņemšanas vieta un noliktavas.

Adrese: Bauska, Krasta iela 5