13.01.22

Rudbāržu ūdensdzirnavas

 
                                                     (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

1930-os gados piederēja brāļiem Jānim un Ernestam Ciņiem. Tagad mazais HES. Atjaunots 1999.gadā. Bija saglabājies zemes aizsprosts, novadbūve un dzirnavu ēka. Graudu malšanas iekārtas darba kārtībā.

1943.gadā “Kurzemes vārds” raksta: “Rudbāržu dzirnavu pārvaldnieks 1941. gadā par meldera mācekli salīdzis Antonu Ģenerāli no Alšvangas pagasta. Š. g. 10. maijā Ģenerālis no dzirnavām pazudis un vairs darbā neienadies. Par notikumu ziņoja policijai un lietā ievadīja izmeklēšanu. Vēlāk noskaidrojies, ka Ģenerālis devies uz Nīkrāces pagastu, kur Dīķputnu mājās salīdzis par strādnieku un paskaidrojls, ka par melderi vairs negribot kļūt un esot samierinājies ar laukstrādnieka likteni. Par patvarīgu darba atstāšanu Ģenerāli sodīja ar 1 mēnesi cietumā, sodu atvietojot ar RM 50.”

Adrese: Kuldīgas novads, Rudbāržu pagasts (koordinātes - 56.629585, 21.903821 )


09.01.22

Pūres jaunās dzirnavas (Jaunsudmalas)

                                                     


                                                      (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)                                                              
(Fotografēts 2021.gadā, V.S. foto)

Neesmu tam atradusi dokumentālu apstiprinājumu, bet pieļauju, ka šīs dzirnavas 1930-os gados saucās par Dumpja dzirnavām un piederēja Fricim Vilhelmam Rozem. Pēc Lursoft datiem šajā vietā 2000-šo gadu sākumā bijusi Rozes zemnieku saimniecība “Sudmalas”, kas likvidēta 2003.gadā.

Adrese: Tukuma novads, Pūres pagasts (koordinātes - 57.048036, 22.890830 )


Milzkalnes skola

 

                                             

                                              (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pirmās ziņas par skolu Šlokenbekā minētas jau 1855. gadā. Skolas ēka (vēlāk Tautas nams) būvēta vēlāk - 1862. gadā ar barona Matiasa fon der Rekes gādību. 1925.gadā pagasta pašvaldība nolēma būvēt jaunu skolas namu, saņemot 2000 latu lielu valsts pabalstu. Taču lēmums tika mainīts, un skola tika izbūvēta esošā pagastnama telpās.

1926. gadā skolu inspektors Milzkalnes skolu novērtēja šādi:".... skolā 4 nodaļas un pirmsskolnieki. Pavisam skolā mācās 56 skolēni, 9 - skolu neapmeklē."

Arī kara laikā skola turpināja darboties. Pēckara gados skolā par pārzini strādāja Emīlija Mērniece.

Laika gaitā skolēnu skaits pakāpeniski samazinājās, arī valdības politika paredzēja mazo skolu likvidāciju. Tāpēc  1973. gadā skola tika slēgta. Septiņpadsmit gadus bērni dienu no dienas brauca no Milzkalnes uz Tukuma vai Smārdes skolām.

Atmodas laikā, kad mazo skolu atjaunošanas ideja atkal kļuva populāra, Tukuma rajona padome nolēma atjaunot Milzkalnes sākumskolu. 1990. gada 1. septembrī skola uzsāka darbu direktora Harija Belcāna vadībā. Šobrīd skola ir 6-gadīga, darbs noris divās ēkās.

Adrese:  Tukuma novads, Smārdes pagasts, Milzkalne (koordinātes - 56.978683, 23.225683 )