30.03.21

Bērsteles baznīca

 

                                                                   (2021.gada foto)

Bērsteles luterāņu baznīca ir celta 1653. gadā. 1860.gadā atjaunota. Abos pasaules karos baznīca būtiski necieta. 1976.gadā tā tika nodota Rundāles pils muzejam, kas tur novietoja savu baznīcu mākslas priekšmetu krājumu. 1990.gadā baznīcu atkal pārņēma draudze, un tā paša gada Ziemassvētkos pēc vairāku gadu desmitu pārtraukuma notika pirmais dievkalpojums. Bērsteles baznīcas novietojums ir ļoti īpatnējs, jo tā atrodas Bērsteles muižas pašā malā, toties pavisam blakus Svitenes muižas centram. Tas atbilda sākotnējai iecerei baznīcu celt Grothusu trīs lielo īpašumu vidū. Baznīcai piemīt 17. gadsimta Zemgales arhitektūras iezīmes: biezās sienas ar pusloka logiem, masīvais tornis ar piramīdveida jumtiņu, atsevišķi nodalītā poligonālā altārtelpa, ko ar draudzes telpu savieno masīva pusloka arka. Virs tās trīs logi ar lauku baznīcām neparasti rūpīgu izveidojumu vēlīnā manierisma gaumē - vidējo pārsedz gliemežvāka niša, malējos rotā joslas ar kvaderu uzlikumiem.

1938.gada “Bauskas vēstnesis” raksta tā: “Pagājušo svētdien iesvētīja atremontēto Bērsteles baznīcu. Baznīca celta jau ļoti senos laikos. Pirmo reizi Bērsteles baznīca pārbūvēta un paplašināta 1665. gadā, pie kam uzcelta arī mācītāja māja. Bet tā pastāvējusi tikai līdz 1754. gadam. Tad arī notikusi Mežotnes un Bērsteles draudžu apvienošana kopējā vienībā. Šovasar Bērsteles baznīcai izdarītie remonta darbi izmaksājuši ap 4000 ls. Daļa izdevumu jau segta, bet pārējo draudze ieguva no svētdien sarīkotā bazāra. Baznīcas iesvētīšanas svinībās ieradās prāvesti J. Reinhards un J. Straumanis. Te jāpiezīmē, ka abi prāvesti cēlušies no Bērsteles novada. Bez prāvestiem svinībās vēl piedalījās Vircavas draudzes vikarmācītājs J. Romānis un Mežotnes-Bērsteles draudzes mācītājs Edg. Bergmanis. Pie ieejas baznīcā viesus sagaidīja draudzes pr-ks J. Dzeguze. Baznīca bija apmeklētāju pārpildīta. Dievnama iesvētīšanu izdarīja Jelgavas-Bauskas iecirkņa prāvests J. Reinhards. Svētku sprediķi teica māc. J. Romānis, bet liturģiju vadīja māc. Edg. Bergmanis. Gala vārdus teica un lielo klātesošo pulku svētīja Dobeles iecirkņa prāvests J. Straurnanis. Pēc dievkalpojuma draudzes dāmu komiteja bija rīkojusi svētku mielastu.”

Adrese: Rundāles novads, Svitenes pagasts (koordinātes - 56.385310, 23.962443 )


Laidzes skola (Laidzes pamatskola)

 

                                                       (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

1937.gada ”Jaunākās ziņas” raksta: “Laidzes pamatskolas telpas sen vairs nebija piemērotas šolaiku prasībām, tādēļ pagasta pašvaldība stājās pie to kapitālpārbūves un paplašināšanas. Darbs tagad pabeigts un izmaksājis 34.000 Ls.”

1938.gada pārskatā par tautskolu tīkla pārklājumu Latvijā par Laidzes skolu teikts: Laidzes 6-klašu pamatskolā 158 skolēni. Skola atrodas pašvaldības ēkā, kas uzcelta 1881. gadā un 1936./37. gadā pārbūvēta un paplašināta ar jauna korpusa piebūvi. Pie skolas ir zeme. Komisija atzina, ka Laidzes pagastā arī turpmāk atstājama viena pamatskola.”

Skola slēgta 2019.gadā. Tajā pašā gadā Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteja savā īpašumā kritiskā stāvoklī pārņēma bijušo Laidzes pamatskolu. Realizējot dažādus projektus un piesaistot nepieciešamo finansējumu, ir izveidots Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, kurā darbojas arī Dienas centrs un Ilgstošais aprūpes centrs. Kā pirmo  bijušās Laidzes pamatskolas pirmajā stāvā Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteja izveidoja klientu ilgstošās uzturēšanās telpas, atpūtas zāli un personāla telpas. Paralēli darbs notika arī ēkas otrajā stāvā. Viena daļa ir nodota Dienas centra vajadzībām, kas pārcēlies no Sociālā aprūpes centra "Stūrīši" telpām. Bez Dienas centra ēkas otrajā stāvā iekārtota zāle dažādām apmācībām un piecpadsmit gultas vietas grupu dzīvokļiem. Izveidojot piemērotu infrastruktūru, šeit pieejams ilgstošais sociālās aprūpes centrs, kas piedāvā arī īslaicīgos pakalpojumus.

Adrese: Talsu novads, Laidzes pagasts (koordinātes - 57.269962, 22.631465 )


Ķūķu klintis

 


                                                     (Fotografēts 2019.gadā, V.S. foto)
                                                   (Fotografēts 2014.gadā, V.S. foto)

Ķūķu klintis ir augstākais devona iežu atsegums Latvijā – 43 metri, tās stiepjas vairāk kā 500 metru garumā. Augšējo daļu - virs smilšakmeņiem - veido māla slāņi, kas satur daudz pārakmeņotu organismu atlieku. Ķūķu klintis strauji maina savu izskatu upes erozijas un daudzo noslīdeņu dēļ. Dažu gadu laikā krasts atkāpies pat par 10m!

Līdzās klintīm ir vairākpakāpju krāces, un to dēļ senatnē plostnieki majestātiskās klintis dēvējuši par Straujajiem iežiem. Klinšu vidusdaļā ir savdabīga ala - Ķūķu ala, kas izveidojusies smilšakmeņos pie paša ūdens un kura pieejama tikai mazūdens periodā. Ķūķu alas priekšā ziemā veidojas leduskritums.

Ķūķu klintis ir aizsargājams ģeoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā. 

Adrese: Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, koordinātes - 57.274491, 25.105592 )