21.11.20

Vecā muiža (Vecmuiža, Althof) Jaunsaulē

 


                                              (Foto no interneta, apakšējais attēls no 1936.gada)

                                                                            (2012.gada foto)


Uz agrārreformas likuma pamata pagasta pašvaldība ieguva Vecās muižas centru un bijušo Baznīckrogu. Pilī izbūvēja 6-kl. pamatskolu, kuras izbūve izmaksāja 24.000 ls. Skolai telpas vēl par šauru, tādēļ internāts un 2 skolotāju dzīvokļi nākamībā vēl jāizbūvē. (Bauskas apriņķis, 1936)

Mūsdienās no Vecās muižas palicis tikai gala fragments, kurš iebūvēts tagadējā skolas ēkā.

Adrese: Bauskas novads, Vecsaules pagasts, Jaunsaule (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 56.342940, 24.441919 )

 

Apguldes dzelzceļa stacija

 

                                                                    (1938.gada foto)
                                                       (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

Pietura atvērta  un stacijas ēka būvēta 1887. gadā dzelzceļa līnijai Glūda - Reņģe. Sākotnēji tā bija Abguldes stacija, kas 1930. gadā pārdēvēta par Apguldi. Pasažieru vilcieni šeit kursēja līdz 2010. gada 22. februārim.

Adrese: Dobeles novads, Naudītes pagasts (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 56.528932, 23.245391 )

 


20.11.20

Mazjumpravmuižas ūdensdzirnavas (Mazās Jumpravmuižas ūdensdzirnavas)

 

                                                        (Fotografēts 2016.gadā)


                                                                     (Fotografēts 2020.gadā)

Mazjumpravas muižas ūdensdzirnavas pēc arheologu un vēsturnieku ziņām būvētas 14.gadsimtā un saistītas ar Cisterciešu ordeni. Ordenis veicināja lauksaimniecības un amatniecības attīstību viduslaiku Eiropā, tāpēc būvēja un piedāvāja modernas tehnoloģijas zemkopības produkcijas apstrādei.

1994. gadā izcēlās ugunsgrēks, kas nodarīja lielu postu jau tā nolaistajai ēkai. 2015. gadā muižas dzirnavu ēkā tika veikti arheoloģiskie izrakumi arheologa Rūdolfa Brūža vadībā. Dzirnavu ēka tika pilnībā restaurēta un šeit ir ierīkota muzeja ekspozīcija. 

Adrese: Rīga, Rumbas iela 40