15.01.20

Glūda - māja iepretim Glūdas baznīcai


                                                               (2018.gada foto)

                                                               (2020.gada foto)

                                                                (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

Skaista koka māja iepretim Glūdas baznīcai. Šur tur pavīd informācija, ka tā esot Glūdas mācītājmāja. Es tādu informāciju neesmu atradusi. Bet pati māja  - īsts amatnieku meistardarbs.

1940.gadā ēkā atradās Zaļenieku sadraudzīgās biedrības likvidatora Arnolda Baloža mājoklis.
Jaunākās ziņas – 2019.gada beigās jeb 2020.gada pirmajās dienās gandrīz nodegusi, jumta vairs nav un škiet, ka drīz arī pašas ēkas vairs nebūs, ja kāds beidzot neizdomās šo brīnišķīgo koka būvi atjaunot.

Adrese: Dobeles novads, Krimūnu pagasts, Kauči